NAJAVA: Nastavak Konstituirajuće sjednice i 2. sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Nastavak Konstituirajuće sjednice i 2. sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 7. i 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor/Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m  N A S T A V A K                                     1. (KONSTITUIRAJUĆE)  sjednice Općinskog vijeća Prozor/Rama i 2. (drugu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor – Rama,  koje će se održati dana  06.12.2016. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u  9,00 sati

 Sa predloženim dnevnim redom:

 -Nastavak 1. Konstituirajuće  sjednice od 15.11.2016.godine.

 

Dnevni red

  1. sjednice Općinskog vijeća

 

 

  1. Nacrt Proračuna Općine Prozor – Rama za 2017.godinu.
  2. Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna općine Prozor – Rama za period od 01.01. do 30.09.2016.godine,
  3. Pitanja i inicijative vijećnika,

 

                                                                       PREDSJEDNIK OV-a RANIJEG SAZIVA :

Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar