Najava: Znanstveno-stručni skup u povodu 50. obljetnice potapanja Rame

Najava: Znanstveno-stručni skup u povodu 50. obljetnice potapanja Rame

Ove godine navršava se 50. godina od izgranje HE Rama. U prigodi obilježavanja 50.-te obljetnice prisilnoga raseljavanja iz Rame Općina Prozor-Rama organizira znanstveno-stručni skup pod naslovom Rama i Ramljaci: Od prisilnoga raseljavanja do nove integracije sa starim krajem, koji će se održati u Prozoru 7.12.2018. godine.

Općina Prozor-Rama želi obilježiti jednu od većih tragedija koja je nakon četničkoga pokolja u Drugome svjetskome ratu pogodila kako Donju Ramu akumulacijom Jablaničkoga jezera pedesetih godina tako i Gornju Ramu akumulacijom Ramskoga jezera šezdesetih godina prošloga stoljeća obilježiti spomenute obljetnice prisilnoga raseljavanja Ramljaka iz Rame.

Riječ je o znanstveno-stručnome skupu kao jednom od najznačajnijih izvorišta činjenica i spoznaja o vremenu kada su Ramljaci morali napuštati svoje domove i prisilno se seliti u druge, nove i tuđe krajeve, kako one u Bosni i Hercegovini tako i one u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da svi mi Ramljaci želimo pronaći i upoznati mnogo toga što je u prošlim vremenima zadesilo naš kraj, ali ne da bismo jadikovali nad nesretnim događajima koji su se dogodili, nego da bismo baveći se njima rasvijetlili načine kako pronaći modele življenja u 21. stoljeću i kako na području naše općine ostvariti gospodarski rast i demografsku obnovu.

Za ovaj Simpozij pripremljena su 24 znanstvena rada koja će biti objavljena u Zborniku radova te će tom prigodom  uz izlaganje autora radova biti predstavljen i ovaj Zbornik.

Teme koje su obrađene:

 1. Iščezlo i zaboravljeno poljoprivredno bilje Rame
 2. Osvrt na neka društveno-političkai ekonomska pitanja i probleme vezane za izgradnju HE Jablanica i HE Ramai na aktivnosti Skupštine općine Prozorna njihovom rješavanju
 3. Znanstveni pristup razmatranju pitanja i problema uzrokovanih izgradnjom HE Rama– Studija slučaja (Case Study)
 4. Organizacija vjerskog života,osnivanje župe Rumboci i izgradnja novih filijalnih crkava u župi Rama-Šćit nakon izgradnje HE Rama 1968. godine
 5. Izgradnja HE Rama i raseljavanje domicilnoga stanovništva povodom njezine izgradnje
 6. Hercegovačko planištarenje na Ljubuši od druge polovine XX. stoljeća do danas
 7. Mitski svijet Rame u kontekstu europske mitologije
 8. Stočarstvo Rame u prošlosti i sadašnjosti
 9. Iseljavanje iz Rame u drugoj polovini 20. stoljeća
 10. O iseljenim Ramljacima i gastarbajterima
 11. Mikroprostor i modernizacija: planovi Zemaljske vlade u Sarajevu za gradnju brane na Rami i Doljanki početkom 20. stoljeća
 12. Može li umjetno jezero privući veći broj stanovnika od broja onih koji su se morali iseliti da bi bilo izgrađeno?
 13. Slika okoliša u hidroenergetskim projektima Neretve i Rame ili kako „izravnati“ sve vode ovoga svijeta
 14. Geografski smještaj, položaj, stanovništvo i gustoća naseljenosti općine Prozor-Rama
 15. „Bijele udovice“ – uloga supruge u ramskoj gastarbajterskoj obitelji
 16. Ostati ili odseliti? Pastoralno-teološke implikacije progona i iseljavanja na primjeru Knjige Jeremije proroka
 17. Ihtiofauna Rame, Ramskog i Jablaničkog jezera
 18. Pošta u Rami
 19. Selidbe naroda u Bibliji
 20. Paralele između stare Rame i nove kulture življenja
 21. Socio-ekonomska kretanja u Prozoru-Rami 2008. – 2017. i mogućnosti demografske obnove
 22. Geomorfološka slika Rame
 23. Školstvo u Rami
 24. Sociološki aspekti migracije Ramljaka u drugoj polovici 1960-ih godina zbog izgradnje HE Rama i njihove integracije u novi zavičaj

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar