Najavljujemo 9. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Najavljujemo 9. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  9. (devetu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 3.7.2017. godine (ponedjeljak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje Izvatka iz  zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015. do 2020. godina,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obliku i sadržaju pečata Mjesnih zajednica općine Prozor – Rama,
 5. Nacrt Odluke o građevnom zemljištu,
 6. Davanje Suglasnosti na Statute Mjesnih zajednica:
 7. MZ Jaklići,
 8. MZ Ustirama,
 9. Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama,
 10. Informacija o stanju vodoopskrbnog, kanalizacijskog sustava i lokalnih vodovoda na području općine Prozor – Rama,
 11. Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana,
 12. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području općine Prozor – Rama,
 13. Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine Prozor – Rama za 2016.godinu,
 14. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

                                                                                                               PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar