Najveća prosječna plaća u regiji u Sloveniji, BiH bolja samo od Srbije i Makedonije

Najveća prosječna plaća u regiji u Sloveniji, BiH bolja samo od Srbije i Makedonije

Najveća prosječna mjesečna plaća u regiji za lipanj isplaćena je u Republici Sloveniji i iznosi 1.003,74 eura, dok je najmanja bila u Makedoniji, odnosno svega 361,05 eura. Prosječna plaća u Hrvatskoj istog mjeseca iznosila je 769,49 eura (5.810 kuna), Crnoj Gori 481 euro, Bosni i Hercegovini 426,42 eura (834 KM), te Republici Srbiji 370,52 eura (44.583 dinara).

Tako je prosječna plaća u Makedoniji čak 2,8 puta manja nego ona u Sloveniji, koja je ujedno i jedina sa prosjekom u regiji iznad 1.000 eura. Zanimljivo je da je prosječna plaća u Sloveniji u lipnju, ipak, bila svega 0,26 eura veća nego ona isplaćena na početku ove godine, u siječnju 2015, kada je iznosila 1.003,48 eura.

Time je u Sloveniji u lipnju u odnosu na siječanj ove godine ostvaren najmanji rast prosječne plaće u regiji, a lošija je jedino Crna Gora u kojoj je ona u istom razdoblju smanjena za jedan euro. Zanimljivo je da je dva mjeseca u prvoj polovici ove godine prosječna plaća u Sloveniji čak bila ispod magične granice od 1.000 eura i to u svibnju kada je iznosila 997,51 eura i u veljači kada je spala na 989,91 euro. Najveća prosječna plaća tijekom ove godine u Sloveniji je zabilježena u ožujku kada je iznosila 1.008,10 eura.

Za razliku od Slovenije, gdje prosječna plaća gotovo da nije zabilježila rast u lipnju u odnosu na siječanj 2015. godine, u Republici Hrvatskoj u istom razdoblju došlo je do povećanja prosječne plaće i to za 20,28 eura. Prosječna plaća u lipnju u Hrvatskoj bila je 769,49 eura (5.810 kuna) što je više u odnosu na siječanjsku kada je iznosila 749,21 euro (5.656 kuna).

Iako treća prosječna plaća u regiji ona u Crnoj Gori je jedina koja je doživjela pad u prvoj polovici godine. Tako je prosječna plaća u Crnoj Gori u lipnju iznosila 481 euro, što je manje u odnosu na siječanjsku kada je bila 482 eura. Veoma mali rast prosječne plaće u prvoj polovici ove godine zabilježen je i u Bosni i Hercegovini, svega 3,07 eura.

Tako je prosječna plaća u lipnju u Bosni i Hercegovini bila 426,42 eura (834 KM), što je neznatno više u odnosu na siječanj ove godine kada je iznosila 423,35 eura (828 KM). Iako je najviše porasla u regiji za period od šest mjeseci ove godine, prosječna plaća u Srbiji je i dalje na pretposljednjem mjestu i samo je ispred one u Makedoniji, i to za svega 9,47 eura. Za šest mjeseci ove godine prosječna plaća u Srbiji je najviše narasla u regiji i to za čak 44,03 eura, ali je i dalje svega 370,52 eura (44.583 dinara).

U siječnju ove godine prosječna plaća u Srbiji je iznosila 326,49 eura (39.285 dinara) i bila je najlošija u regiji. Za šest mjeseci pretekla je jedino prosječnu plaću u Makedoniji. Prosječna plaća u Makedoniji za šest mjeseci ove godine povećana je za 16,21 euro, ali uprkos tome pala je na posljednju ljestvicu u regiji. Tako je prosječna plaća u Makedoniji u lipnju ove godine bila 361,05 eura (22.025 denara) u odnosu na siječanj kada je iznosila 344,84 eura (21.828 denara).

Zanimljivo je da je, osim što je prosječna plaća u Makedoniji nakon prvih šest mjeseci pala na posljednju ljestvicu, ujedno u toj državi došlo i do povećanja onih koji ne primaju svoje zarade.Naime, taj broj radnika u lipnju je povećan na 1,9 posto što je za skoro polovicu više u odnosu na siječanj ove godine kada je taj postotak iznosio 1,3 posto.
bljesak.info

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar