Naredba kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva u cilju poduzimanja mjera na sprečavanju, širenju i prevenciji blesti izazvane korona virusom COVID-19.

Naredba kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva u cilju poduzimanja mjera na sprečavanju, širenju i prevenciji blesti izazvane korona virusom COVID-19.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva  donio je slijedeću naredbu  koja je stupila na snagu: 11.07.2020 god. sa rokom važenja od 14 dana.

 • Obvezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 1 metar, kao i na otvorenom prostoru ako nije moguće držati distancu na udaljenosti od 2 metra.
 • Dozvoljeno je javno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod uvjetima:
 • Ne više od 100 osoba u zatvorenom prostoru,
 • Ne više od 300 osoba na otvorenom prostoru.
 • Okupljanja se moraju odvijati u prostoru koji omogućava distancu od 2 metra (osim članova istog kućanstva),
 • Za vrijeme okupljanja neophodno je pridržavanje preporuka zavoda za javno zdravstvo F BiH (higijensko-epidemioloških mjera),
 • Za provedbu higijensko-epidemioloških mjera na skupovima odgovorni su organizatori,
 • Organizator skupa dužan je izvršiti prijavljivanje istog sukladno propisima o javnom okupljanju,
 • U svim zdravstvenim ustanovama obvezno je provođenje trijaže i pridržavanje svih mjera prevencije u cilju sigurnosti osoblja i pacijenata,
 • Dozvoljava se rad poslovnim subjektima uz poštivanje navedenih preporuka i higijensko-epidemioloških mjera,
 • Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom (bašte) i zatvorenom prostoru (samo sjedeća mjesta za stolovima) uz obvezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera,
 • Pravne i fizičke osobe koje upošljavaju više od 20 djelatnika dužne su donijeti krizni plan pripravnosti usklađen sa organizacijom rada subjekata sa danim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo F BiH i županijskog zavoda za javno zdravstvo,
 • Da se rad ugostiteljskih objekata ograniči ne dulje od 24:00 sata,
 • Dozvoljava se rad gradskog i međugradskog prijevoza uz pridržavanje mjera(maska, dezinfekcija, distanca),
 • Dozvoljeno je održavanje sportskih natjecanja ali bez prisustva publike uz pridržavanje mjera,
 • Zadužuju se sve inspekcije da pojačaju nadzor u cilju kontrole naređenih mjera,
 • Zadužuje se policija na svim nivoima da daju potporu u radu inspekcija na kontroli i provedbi naloženih mjera,
 • Dozvoljava se županijskim stožerima ministarstva zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera na osnovu  procjene epidemiološke situacije u županiji, općini,
 • Nakon isteka roka naredbe Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva sagledat će epidemiološku situaciju i sačiniti procjenu rizika, razmatrati donesene mjere i eventualne izmjene mjera, te novom naredbom odlučiti o daljnjim mjerama.

PREPORUKE Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

 1. Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito kroničnim bolesnicima da izbjegavaju bespotrebna kretanja, reduciraju odlaske u ordinacije i bolnice ako nije prijeko potrebno (ako treba recept ili savjet zvati telefonom), javni prijevoz i da redovito koriste zaštitu,
 2. Preporučuje se pučanstvu da izbjegavaju javna okupljanja i ograniče kretanje,
 3. Da se ne putuje u zemlje u kojima je visoka transmisija COVID-19,
 4. Da državljani Federacije koji žive i rade u zemljama sa velikom prisutnošću COVID-19 ne dolaze u F BiH zbog rizika od unošenja virusa što bi dodatno pogoršalo epidemiološku situaciju

Dole navedene preporuke mogu se pogledati na: www.zzjz.fbih.ba

 • Preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • Preporuke za javni prijevoz;
 • Preporuke za muzeje, galerije i kina;
 • Preporuke za ugostiteljske objekte;
 • Preporuke za vrtiće;
 • Preporuke za stomatološke ordinacije;
 • Preporuke za trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • Preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
 • Preporuke za rad hotela;
 • Preporuke za rad trgovina, uslužnih djelatnosti, tržne centre;
 • Preporuke za proslave;
 • Preporuke za rad studentskih domova.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar