Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade ‘Prsten’

Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade ‘Prsten’

Udruga bosanskih Hrvata Prsten putem Zaklade Prsten aktivno se skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu primatelji stipendije iz drugih izvora.
U skladu s navedenim Upravni odbor Zaklade Prsten, temeljem Odluke od 06. listopada 2015. godine, raspisuje
 

NATJEČAJ

 
za dodjelu 10 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2015./2016. godinu

1. Visina stipendije za studente iznosi 800,00 kn mjesečno (od listopda do srpnja akademske godine)

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:
– da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju)
– da nisu ponavljali godinu
– da nisu stariji od 26 godina
– da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.
 
3. Kandidati se biraju tako da se dodatno vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija, druga postignuća tijekom studija te članstvo u UBH „Prsten“.
 
Povjerenstvo za odabir stipendista zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u Udruzi Prsten. Povjerenstvo će ocijeniti kvalitete kandidata, njegove kompetencije, opću naobrazbu te sklonosti timskom radu i specifične vještine i kompetencije koje su direktno ili indirektno vezane za perspektivan mladi kadar. Također će se uzeti u obzir i socijalni moment, odnosno materijalni status svakog kandidata, kao i njegova dosadašnja aktivnost u Udruzi Prsten.
 
4. Rok za prijave na natječaj je 25. listopada 2015. godine.
Uz zamolbu se prilažu sljedeći dokumenti:
– životopis
– rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
– potvrda o prebivalištu
– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2015./2016. godini (zimskom semestru)
– ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2014./2015. godini
– izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
– potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2014. godini za sve članove kućanstva
– potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2014. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2014. godini
– kandidat je dužan priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.
 
Prijavu s dokumentima slati isključivo poštom preporučeno na adresu:

ZAKLADA PRSTEN
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Ulica grada Vukovara 235
10 000 Zagreb

 
5. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 10. studenog  2015. godine na web-stranici Udruge Prsten.
 
6. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.

7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
8. Upravni odbor Zaklade Prsten će nakon tri mjeseca stipendiranja, vrednovati aktivnosti stipendista u radu Udruge Prsten. Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju, bez prava na žalbu stipendista, ukoliko stipendist ne sudjeluje aktivno u radu Udruge Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira.
udruga-prsten.hr

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar