Nezaposleno 14% radno aktivnog bh. stanovništva

Nezaposleno 14% radno aktivnog bh. stanovništva

U BiH je u četvrtom tromjesečju prošle godine radnu snagu činilo 1,37 milijuna osoba, od kojih 1,174 milijuna ili 85,7 posto zaposlenih i 196.000 ili 14,3 posto nezaposlenih, podaci su provedene ankete o radnoj snazi u BiH za četvrto tromjesečje 2022. godine, piše Večernji list.

“U usporedbi s prethodnim tromjesečjem, broj zaposlenih osoba povećao se za 1%, a broj nezaposlenih se smanjio za 3,4%. Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini u četvrtom tromjesečju 2022. godine iznosio je 1,517 milijuna i smanjio se za 0,3% u odnosu na prethodno tromjesečje”, navodi se u objavljenoj anketi.

U četvrtom tromjesečju 2022. godine stopa aktivnosti bila je 47,5%, stopa zaposlenosti 40,7%, stopa nezaposlenosti 14,3% i stopa neaktivnosti 52,5%

Prema podacima iz ankete o radnoj snazi, u četvrtom tromjesečju 2022. godine, od ukupnog broja osoba koje čine radnu snagu, 842.000 (61,5%) bilo je muškaraca, a 528.000 (38,5%) žena. U ukupnom broju osoba izvan radne snage, 566.000 (37,3%) je bilo muškaraca, a 951.000 (62,7%) žena. Kako pokazuje anketa, od ukupnog broja zaposlenih osoba, 744.000 (63,3%) je muškaraca, a 430.000 (36,7%) žena, dok je od ukupnog broja nezaposlenih osoba 98.000 (50,1%) muškaraca, a 98.000 (49,9%) žena.

U promatranom razdoblju, od ukupne radne snage, 65,5% osoba pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 25,8% starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 7,5% starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 1,1% ima 65 i više godina. Kako se navodi, od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 37,9% osoba je u starosnoj skupini od 65 i više godina, zatim 24,9% u starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 18,6% u starosnoj skupini od 25 do 49 godina i 18,6% osoba u starosnoj skupini od 15 do 24 godine.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 65,8% ih pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 27% starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 5,9% starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 1,3% ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 63,8% ih pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 18,8% starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 17% starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 0,4% ima 65 i više godina

Najveći udio u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom, i to 69%, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,6% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,4%

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 66,2% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem – 18,2% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom – 15,5%. U četvrtom tromjesečju 2022. godine, od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 48.000 ili 24,6% je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 34.000 ili 17,6% tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine.

Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i dulje iznosio je 113.000 ili 57,9%. Spomenimo da radno sposobno stanovništvo, u provedenoj anketi, obuhvaća sve osobe od 15 do 89 godina i podijeljeno je u dvije kategorije – aktivno stanovništvo ili radnu snagu (zaposlene i nezaposlene osobe) i osobe izvan radne snage.

Radnu snagu ili aktivno stanovništvo čine sve zaposlene osobe od 15 do 89 godina i nezaposlene osobe od 15 do 74 godine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar