• Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina
 • Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina

Obavijest o čišćenju i uklanjanju snijega i leda sa krovova i javnih površina

Sanitarno komunalna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša općine Prozor-Rama uputila je obavijest o aktivnostima vezanim za čišćenje snijega i obvezama građana.

Poštovani mještani Općine Prozor-Rama,

S obzirom na nove sniježne padavine, koje otežavaju kretanje vozila i pješaka, molimo vas da se uključite i doprinesete normalizaciji stanja, tako da izvršite čišćenje snijega oko svojih stambenih objekata, poslovnih prostora, prilaza, stepeništa.

Obavještavaju se svi korisnici poslovnih prostora, stambenih zgrada, kuća, benzinskih crpki i drugih objekata da su dužni čistiti i održavati prostor ispred i sa svojih objekata ili radnji od snijega i leda, sukladno općinskoj Odluci o komunalnom redu:  („Sl.glasnik općine Prozor-Rama“, br: 2/15).

 • Očišćeni snijeg sa nogostupa i prostora ispred objekata i drugih javnih površina  sakupljati u gomile na ivici nogostupa, vodeći računa da se ne zatrpavaju slivnici,
 • Očišćeni snijeg ne bacati na prometnicu kojom se odvija saobraćaj,
 • Uklanjanje snijega i ledenica sa krovova gore navedenih objekata vrše njihovi vlasnici, tako da ne ometaju promet i sigurnost prolaznika,
 • Uklanjanje prikupljenog snijega i odvoz istog vršit će komunalno poduzeće prema planu uklanjanja snijega,
 • Za sve objekte čiji su krovovi okrenuti prema nogostupu i prometnici kao i oni koji su udaljeni do tri metra od susjednog objekta moraju imati postavljene snjegobrane u cilju zaštite građana i imovine,
 • Komunalna inspekcija i komunalni redari Općine Prozor-Rama vršit će nadzor, te upozoravati one koji se ne budu pridržavali reda a protiv prekršitelja primjenjivati kaznene odredbe po općinskoj Odluci o komunalnom redu .

Sanitarno-komunalni i okolišni inspektor

Zvonimir  Faletar

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing