• Obavijest o zatvaranju deponije “Duška Kosa”
  • Obavijest o zatvaranju deponije “Duška Kosa”
  • Obavijest o zatvaranju deponije “Duška Kosa”
  • Obavijest o zatvaranju deponije “Duška Kosa”
  • Obavijest o zatvaranju deponije “Duška Kosa”

Obavijest o zatvaranju deponije “Duška Kosa”

JKP “Vodograd” d.o.o. kao ovlašteno javno poduzeće za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada na području općine Prozor-Rama  u saradnji sa općinom Prozor-Rama i nadležnim inspekcijskim službama pristupilo je uređenju deponije „Duška Kosa“ a sve u cilju potpunog zatvaranja i saniranja iste.

Ovim putem obavještavamo sva pravna i fizička lica sa područja općine Prozor-Rama da je zabranjeno odlaganje otpada na deponiju „Duška Kosa“

Sav otpad koji se ne može odložiti u kontejnere kao što su zemlja, piljevina, životinjski otpad, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumski, dvorišni i tavanski otpad u većim količinama, kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje (osim opasnog otpada) pravna i fizička lica sa područja općine Prozor-Rama mogu odložiti/dovesti na plato Eko parka u Poniru radnim danima u vremenu od 8:00 do 14:00. a u slučaju potrebnog odlaganja izvan radnog  vremena i u dane vikenda potrebno se posebno dogovoriti sa odgovornim licem u Eko parku.

Za sva detaljnija uputstva i pojašnjenja stojimo vam na raspolaganju putem broja telefona 036 770 444.

JKP “Vodograd”, uz nesebičnu pomoć  općine Prozor-Rama, čini velike napore na zakonitom i ekološki prihvatljivom načinu zbrinjavanja komunalnog otpada, stoga molimo svo stanovništvo  općine Prozor-Rama da daju svoj doprinos u ispunjavanju zadanih ciljeva.

Kontrolu nad poštivanjem i provođenjem navedenih aktivnosti vršit će nadležna komunalna inspekcija i komunalni redari, a  za nepoštivanje navedenih preporuka predviđene su i novčane kazne.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing