Odluka o izboru korisnika financijske pomoći – subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima

Odluka o izboru korisnika financijske pomoći – subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima

Odobrava se dodjela sredstava osiguranih Odlukom o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na razdlel 17 glava 1701 – Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije; razdjel 24 glava 2401 – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i razdjel 50 glava 5001 – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 75121) za 241 korisnika u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 KM.

Odluka o raspodjeli trideset milijuna

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar