Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Prozor Rama

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Prozor Rama

Jučer je u prostorijama HE Rama održana 24. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama na kojoj su prisustvovali svi vijećnici Općinskog vijeća. Sjednica je počela u 9.00 sati, a završena je u 12.00. Na ovoj sjednici našlo se jedanaest točaka Dnevnog reda:
1.         Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2.         Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mjesnih zajednica (rasprava završena – samo izjašnjavanje),
3.         Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
4.         Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za 01.01. – 31.12.2014.godine, sa izvješćem o korištenju sredstava rezerve,
5.         Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva za 2014. godinu,
6.         Izvješće o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2013.godini,
a)         Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
b)        Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina,
c)         Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
7.         Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka u službama uz upravu Prozor – Rama u 2014.godini,
8.         Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2014.godini,
9.         Davanje suglasnosti na Program zajedničke komunalne potrošnje za 2015.godinu,
10.       Informacija o stanju sigurnosti na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2014.godine, sa podatcima o građanskim stanjima,
11.       Pitanja i Inicijative vijećnika.
Načelnik općine Jozo Ivančević povukao je treću točku Dnevnog reda, tj. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na dodatnu doradu radi dodatnog usuglašavanja sa zakonodavstvom, tako da vijećnici o ovoj točci dnevnog reda nisu uopće raspravljali.
Od ostalih točaka Dnevnog reda važno je napomenuti kako su sva Izvješća usvojena, a u narednim danima objaviti ćemo i pojedinačna izvješća na službenoj stranici općine.
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar