fbpx
Održana konferencija za medije na temu „Kriteriji za provedbu javnih natječaja“

Održana konferencija za medije na temu „Kriteriji za provedbu javnih natječaja“

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K je danas, 8. listopada 2017. godine, s početkom u 10:00 sati, organiziralo konferenciju za medije na temu „Kriteriji za provedbu javnih konkursa u osnovnim i srednjim školama na području HNŽ-K“. Na konferenciji su se prisutnima obratili ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, dr. sc. Rašid Hadžović, te predstavnik građanske inicijative Transparentno, Željko Prskalo.

aime, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K je, s ciljem osiguranja ravnopravnosti i jednakih mogućnosti pri zapošljavanju u osnovne i srednje škole na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, izradilo pomenute kriterije, koji su poslani svim osnovnim i srednjim školama na području HNŽ-K, sa preporukom za usvajanjem istih.

Hadžović: Ova tema je vrlo bitna za sve nas, a posebno za sve zaposlenike u osnovnim i srednjim školama s područja našeg kantona. Kriteriji za provedbu javnih konkursa su poslani osnovnim i srednjim školama, s preporukom za usvajanjem, u namjeri da se uspostavi sistem sa jedinstvenim kriterijima na području čitavog kantona, u skladu sa budućim zakonskim propisima, te da se na jedan kvalitetan način otvori priča o jedinstvenim kriterijima i ravnopravnim mogućnostima zapošljavanja. Cilj ovih kriterija je bio da se dio bodova u pismenom i usmenom dijelu smanji, tako da sada sačinjava nekih 15% od ukupnog broja bodova. Također, dali smo dosta mogućnosti koje omogućavaju budućim zaposlenicima da se lakše informišu i prijave na konkurs, te da Zavod za zapošljavanje bude obavezno upoznat s konkursom, kako bi se zaposlenici doveli u ravnopravan položaj na jedan kvalitetan način. Odlučili smo se na jedan ovakav korak, s obzirom na veliki broj žalbi koje smo dobili u posljednje vrijeme, koje su se ticale upravo konkursne procedure i zapošljavanja.

Prskalo: Želim pohvaliti i ministra i njegov stručni tim u nastojanjima da provedu Zakon kojem je uloga da osigura svim osobama iste uvjete i prava koja Zakon predviđa. Kriteriji o zapošljavanju u osnovnim i srednjim školama koji su osmišljeni od strane Ministarstva i proslijeđeni školama su veliki korak naprijed u cilju za kojeg se naša građanska inicijativa zalaže, u cilju potpune transparentnosti i objektivnosti, isključenost svakog utjecaja subjektivnosti koja omogućava ebentualne zlouporabe. Ne želimo dokazivati manipulacije u provedbi natječaja i zapošljavanju, nego želimo isključiti svaku mogućnost manipulacije i osigurati potpunu transparentnost u provedbi natječaja, a to se može osigurati kvalitetnim kriterijima za upošljavanje.
Kako je navedeno od strane Prskala, koji je Kriterije kompletirane od strane Ministarstva uporedio sa različitim postojećim kriterijima za upošljavanje, novi Kriteriji su prilično dobro balansirali bodove među referencama koje se boduju, a neosporno je da su učinjeni pozitivni koraci, kao što su :

-obveza objavljivanja konkursa na web stranicama Zavoda za zapošljavanje;

-mogućnost osobne prijave u školu, bez troškova poštarine;

-među dokumentima koji su propisani nema onih koji se plaćaju, njih prilaže samo primljeni kandidat.

-boduju se (te se tako i potiču), stručna usavršavanja i napredovanje;

-boduje se prosjek ocjena ostvaren za vrijeme studiranja;

-boduje se Stručni ispit;

-poštuju se zasluge branitelja;

-staž, volontiranje, i slično, boduje se za svaki mjesec;

-boduje se posao izvan struke;

-boduje se vrijeme čekanja na posao u struci;

-Usmeni razgovor se vodi po zadanom obrascu, gdje se smanjuje mogućnost subjektivnog utjecaja;

-ukupan broj bodova ostvaren na Pismenom ispitu i usmenom razgovoru je samo 15% bodova, od ukupnog broja bodova;

-osigurava se pravo na uvid dokumentacije svih prijavljenih kandidata;

-Smanjena je subjektivnost pri procjeni kandidata, te su tako direktori, Natječajno povjerenstvo, Školski odbori i inspektorat oslobođeni vanjskih pritisaka i olakšan im je posao, a ujedno je podignut nivo objektivnosti i transparentnosti.

Prskalo: Ovo je značajan napredak, no postoji još stvari koje mogu da se poboljšaju, pa pozivam i druge relevantne čimbenike da iznesu svoje mišljenje i svoj stav. Apelujem i na općine kao osnivače škola da se zalažu za pozitivne promjene, kao i Odjel društvenih djelatnosti i predstavnike sindikata da daju svoj doprinos i da se aktivno uključe u implementaciju kriterija koji će osigurati ravnopravnost i pravičnost, te olakšati provedbu natječajne procedure djelatnicima čiji su predstavnici. Upravo je na sindikatima da pokrenu izmjenu kolektivnog ugovora i navedene Kriterije uvrste u Kolektivni ugovor, jer se postojeći nisu pokazali kao uspješni u praksi, jer ima toliko različitih kriterija na području županije jer svaka škola ima zaseban Pravilnik o upošljavanju.

Hadžović: Napominjem kako trenutno mi nemamo zakonskog uporišta, jer je po Zakonu donešenom 2000. godine određeno da sve škole imaju zasebne Pravilnike te smo mi ,prema tome, samo predložili jedinstvene Kriterije za provedbu javnih konkursa u osnovnim i srednjim školama na području HNK, gdje smo definisali određene stvari, od prijave na konkurs, dostavljanja dokumenata, te načina bodovanja tih dokumenata. Zato apelujem na sve članove Školskih odbora da uvrste na dnevni red i da usvoje kriterije koje smo mi poslali, kako bismo imali jedinstvene kriterije koji bi se poštovali u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Kolektivni ugovor je već u određenoj mjeri usaglašen, a kriteriji bi trebali da budu njegov sastavni dio, dok je sljedeći korak novi Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, koji bi trebao zaživjeti do kraja ove kalendarske godine, a na osnovu kojeg će se sačiniti i donijeti jedinstveni Pravilnik o zapošljavanju. U međuvremenu bismo cijenili kada bi škole usvojile ove jedinstvene kriterije, kao pozitivan korak u osiguravanju ravnopravnosti i pravičnosti pri zapošljavanju.

KRITERIJI za provedbu javnih natječaja u osnovnim i srednjim školama na području HNŽ-K-d77d81c

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar