Općina potpisala Ugovor za nadzor nad radovima izgradnje kanal. kolektora i rekon. vodovodne mreže

U četvrtak je u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potpisan Ugovor o pružanju usluga nadzora nad građevinskim radovima i tehničke pomoći između Općine Prozor-Rama i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a isti se smatra aneksom Ugovora o centralnom nadzoru i tehničkoj pomoći koji su potpisali konzorcij koje čine kompanije Louis Berger (France) i ILF Beretende Ing ZT GMBH (Austria) i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Uz općinu Prozor-Rama potpisale su Ugovor i ostale općine koje sudjeluju u projektu WATSAN FBiH.

Ugovor ispred Općine Prozor-Rama potpisao je načelnik Jozo Ivančević.

 
Vrijednost radova je 407.180,75 KM (208.188,21 EUR). 
 
Iz Preambule Ugovora izdvajamo:
 
BUDUĆI DA:
 

(1) Je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zajedno sa Ministarstvom financija i trezora BiH i Federalnim ministarstvom finansija/financija, sklopilo Ugovor o financiranju sa Europskom investicijskom bankom, u svrhu implementiranja Projekta „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljnjem tekstu: WATSAN FBiH ili Projekt).

(2) Je Ministarstvo na dan 08.01.2014.g. potpisalo Ugovor o pružanju konsultantskih usluga centralnog nadzora i tehničke pomoći u sklopu Projekta WATSAN FBiH, broj: 09-25-49/14 (u daljnjem tekstu:
Ugovor o centralnom nadzoru i tehničkoj pomoći), sa kompanijom Louis Berger (France) u konzorciju sa kompanijom ILF Bertende Ing ZT GmbH (Austria) (u daljnjem tekstu: Konsultant), po zahtjevu Europske investicijske banke (Banke) te međunarodnom natječaju provedenom sukladno Vodiču o nabavama EIB-a, sačinjenom po FIDIC Bijeloj knjizi.

Također, budući da je Ministarstvo imenovalo jedinicu za upravljanje projektom (PMU) da u ime Ministarstva, u čijem sastavu se i nalazi, uz upravljanje cjelokupnim Projektom implementira i ovaj Ugovor o centralnom nadzoru i tehničkoj pomoći.

(3) Je Konsultant prema potpisanom Ugovoru o centralnom nadzoru i tehničkoj pomoći obavezan svim općinama uključenim u Projekt WATSAN FBiH pružati usluge nadzora za ugovore o radovima, i da će navedene usluge u ime svake općine uključene u Projekt pružati po standardnim odredbama o pružanju usluga nadzora nad radovima stranama koje po svojim ugovorima o radovima imaju ulogu Poslodavca ili Ugovornog organa.

(4) Je Konsultant prema potpisanom Ugovoru o centralnom nadzoru i tehničkoj pomoći sa Ministarstvom obavezan pružati usluge tehničke pomoći općinama uključenim u Projekt na osnovu posebnog zahtjeva općina i jedinice PMU.

(5) Je općina Prozor-Rama (u daljnjem tekstu Općina), u sastavu Projekta sklopila ili će sklopiti Ugovore o izvođenju građevinskih radova (Ugovori o radovima), koji su navedeni u projektnom sažetku od augusta 2012. godine, odobrenim od strane Ministarstva i Banke.

(6) Je sukladno članu 8 Ugovora o kreditu potpisanog između Federalnog ministarstva finansija/financija i Općine u junu 2013. godine (Ugovor o kreditu) i klauzulom 6 Dokumenta o prosljeđivanju sredstava kredita EIB-a krajnjim korisnicima (OLP Dokument), iz maja 2013. godine, usaglašen uvjet uvođenja centralnog nadzora nad građevinskim radovima u sklopu Projekta, odnosno da je usglašeno da će jedan konsultant obavljati usluge nadzora nad ugovorenim radovima koji se budu izvodili u svim općinama uključenim u Projekt, uključujući i općinu Prozor-Rama.

Potpisivanjem ovog Ugovora stvoreni su svi preduvjeti za početak radova. U idućih petnaestak dana radovi bi trebali krenuti.

   

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar