OPĆINA PROZOR-RAMA: JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2018. godinu

OPĆINA PROZOR-RAMA: JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

OPĆINA PROZOR-RAMA

URED NAČELNIKA

 

Broj: 01/1-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­16-1665/18

Dana, 18.07.2018.godine

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Pročišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, u p u ć u j e

 

JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2018. godinu

 1. Pravo sudjelovanja imaju:

– Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

 1. Uvjeti financijske potpore

 

– Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.

– Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na

području Općine, kao što su:

 

 1. a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
 2. b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
 3. c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta

ljudskog života;

 1. d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
 2. e) obilježavanje povijesnih događaja.
 1. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
 • projekt kojim se aplicira.

4. Uvjeti prijave

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

 1. Iznos sredstava

 Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

 

 1. Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama

Ul. Kralja Tomislava b.b.

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2018. godinu”

 1. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

Prijave Udruga koje nisu opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2017.godine), neće biti razmatrane.

 

Prijavni_obrazac_za_udruge_proistekle_iz_rata

Dostaviti:                                                                                                     N A Č E L N I K

– Oglasna ploča općine Prozor-Rama,                                                        __________________

– Službena web stranica Općine,                                                                  dr. Jozo Ivančević

– dosje,

– pismohrana.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar