• Općina Prozor-Rama nastavlja s poticajima u poljoprivredi
  • Općina Prozor-Rama nastavlja s poticajima u poljoprivredi
  • Općina Prozor-Rama nastavlja s poticajima u poljoprivredi
  • Općina Prozor-Rama nastavlja s poticajima u poljoprivredi
  • Općina Prozor-Rama nastavlja s poticajima u poljoprivredi

Općina Prozor-Rama nastavlja s poticajima u poljoprivredi

Općina Prozor – Rama ovih dana radi pripreme za Program utroška sredstava za razvoj poljoprivrede za ovu godinu. Općinsko vijeće je usvajanjem proračuna za 2017. godinu predvidjelo utrošak sredstava za poljoprivredu u visini od 200.000,00 KM. Taj iznos se, ukoliko postoji potreba, može povećati i iz dijela načelnikove rezerve, kako je bilo i ranijih godina.

Pripreme Programa utroška sredstava za poljoprivredu vrše se kroz analize dosadašnjih poticaja, sagledavanje politike poticaja u drugim općinama i kroz razmjenu mišljenja i preporuka sa stručnim osobama i samim poljoprivrednicima. Konačan program planira se uraditi do kraja siječnja, kako bi poljoprivrednici o njemu upoznati na vrijeme.
Tijekom 2016. godine isplaćivane su potpore koje obuhvaćaju animalnu i biljnu proizvodnju. Navedene potpore dio su Programa utroška proračunskih sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele koji je dana 16.01.2016. odobrio Načelnik, dr. Jozo Ivančević.

Proizvodnja bijelog luka: Prijave za potporu podnijeli su 16 poljoprivrednih proizvođača koji su zasadili ukupno 32,1 dulum površine bijelog luka. Isplaćen je poticaj u visini od 150,00 KM po dulumu, odnosno ukupno 4.815,00 KM.
Voćarska proizvodnja – podizanje novih nasada visokostablašica: Prijavu za ovu potporu podnijeli su 9 poljoprivrednih proizvođača koji su u jesenjoj sadnji 2015. ili proljetnoj 2016. zasadili novih 23,5 duluma voćnjaka. Isplaćen je poticaj u visini od 200,00 KM po dulumu, odnosno ukupno 4.700,00 KM.
Ratarska proizvodnja: Prijavu za potporu podnijeli su 32 poljoprivredna proizvođača koji su u jesenjoj sjetvi 2015. i proljetnoj 2016. zasijali 304,4 duluma ratarskih kultura (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz). Isplaćen je poticaj u visini od 50,00 KM po dulumu, odnosno ukupno 15.220,00 KM.

Projekt razvoja bobičastog voća: Prijava za potporu podnesena je u tri navrata.
U sklopu potpore malinarstvu koji je općina Prozor – Rama realizirala kroz Projekt IFAD, odobrena su i isplaćena sredstva u iznosu od 17.076,00 KM. Sredstva su se odnosila na općinski doprinos projektu u visini od 40% od realnih troškova, i to kroz financiranje analize zemljišta, sustava za navodnjavanje i edukacije, s tim da je projekt većim dijelom završen u jesen 2015.
Za proljetnu sadnju nije bilo potpore međunarodne zajednice. Općina Prozor – Rama je odlučila prihvatiti projekt podnesen od poljoprivrednika preko udruge Eko plod, ponovno na način da podnese 40% stvarnih vrijednosti projekta, a ostatak poljoprivrednici i otkupljivač. U te svrhe utrošeno je ukupno 15.200,00 KM.
Podnesen je i projekt potpore poljoprivrednicima koji su izvršili sadnju malina bez ikakve ranije potpore od strane općine Prozor – Rama. Prihvaćena je prijava za 43 poljoprivredna proizvođača koji su tražili potporu u obliku sustava za navodnjavanje. Nabavljeni su sustavi za navodnjavanje, podijeljeni poljoprivrednicima, na što je utrošeno oko 17.000,00 KM.

Potporama za biljnu proizvodnju obuhvaćeno je preko 170 pojedinačnih poljoprivrednika. U animalnoj proizvodnji obuhvaćeno je također više grupa potpora.

Projekt razvitka stočarstva – potpora proizvodnji mlijeka: Potporama proizvodnji mlijeka obuhvaćeni su poljoprivrednici koji su vlasnici mini farmi muznih krava i sudjeluju u organiziranom otkupu mlijeka uz nadzor od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Po ovoj vrsti potpore isplaćuje se 0,20 KM po litri otkupljenog mlijeka. Do 31.12.2016. po ovom osnovu isplaćeno je 27.846,80 KM, potaknuta je proizvodnja od 139 234 litara mlijeka.
Subvencija veterinarskih usluga – analize krvi muznih i tovnih krava:
Osnova za plaćanje ove potpore jeste izvršena analiza krvi od strane ovlaštenog instituta preko ugovorne veterinarske stanice. Isplaćuje se u visini od 40,00 KM po grlu. Do kraja godine ovom potporom obuhvaćeno je ukupno 216 grla kod 38 korisnika (plus nekoliko interventnih pregleda zbog sumnje na bolest) i isplaćeno 9.666,50 KM.

Osim navedenih potpora, općinska sredstva za razvoj poljoprivrede koristila su se i za ostale potpore kao što su edukacije, seminari, certifikacije, praćenje razvoja poljoprivrede, pojedinačni projektu, Sajam Dani šljive. Sve potpore za 2016. godinu isplaćene su uredno i na vrijeme.
Planira se nastaviti sa sličnim oblicima potpora i u narednom periodu, uz snažniju kontrolu poljoprivrednih projekata. Program utroška sredstava za razvoj poljoprivrede za 2017. planira se utvrditi u narednih 15 dana, nakon čega će slijediti javni pozivi.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar