Općina Prozor-Rama objavljuje Javni poziv za podizanje  i revitalizaciju nasada šljiva

Općina Prozor-Rama objavljuje Javni poziv za podizanje i revitalizaciju nasada šljiva

Općina Prozor-Rama, zajedno sa Ekološkom udrugom poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“ i Agencijom za lokalni razvoj d.o.o.,objavljuje Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje novih i revitalizaciju postojećih nasada šljive na području općine Prozor-Rama, za jesenju sadnju 2017. godine.

JAVNI POZIV

za odabir korisnika/ca za podizanje i revitalizaciju nasada šljiva na području

općine Prozor-Rama, za jesenju sadnju 2017. godine.

Općina Prozor-Rama, zajedno sa Ekološkom udrugom poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“ i Agencijom za lokalni razvoj d.o.o.,objavljuje Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje novih i revitalizaciju postojećih nasada šljive na području općine Prozor-Rama, za jesenju sadnju 2017. godine.

Na području općine Prozor-Rama planira se podizanje novih nasada šljive kao i revitalizacija postojećih. Općina će financijski podržati podizanje šljivika površine 0,1 – 0,2 ha po korisniku.  Podrška odabranim korisnicima/cama projekta biti će kako slijedi:

Općina će osigurati sredstva za:

-Nabavku sadnica šljive

-Analizu tla

– Praćenje projekta

Udruga „Eko plod“ vršit će  operativni dio projekta kroz:

– prijem prijava od strane poljoprivrednika,

– davanje savjetodavnih usluga (radionice,predavanja,rad na terenu),

– Praćenje sadnje,

– Pomoć pri apliciranju za poticaje od drugih razina vlasti

Projekt će biti koordiniran i upravljan od strane Agencije za lokalni razvoj.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe sa područja općine Prozor-Rama koji su spremni vlastitim učešćem sudjelovati u podizanju od 0,1 – 0,2 ha nasada šljive po korisniku/ci.

Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen.Pri sačinjavanju rang liste po ovom javnom pozivu  posebno će se vrednovati kandidati kojima je poljoprivreda važan izvor prihoda.

Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u prostorijama  Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača  „EKO PLOD“ (preko puta Gradske knjižnice).

Rok za prijavu je do 01.09.2017.

 

Općina Prozor – Rama

Načelnik, dr. Jozo Ivančević

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar