Općina Prozor-Rama u 2019. godini daje 690.000 KM za zapošljavanje. Ukoliko budu programi kvalitetni tražit će se od Općinskog vijeća povećanje

Općina Prozor-Rama u 2019. godini daje 690.000 KM za zapošljavanje. Ukoliko budu programi kvalitetni tražit će se od Općinskog vijeća povećanje

Općina Prozor – Rama pokrenula je novi ciklus poticajnih mjera u oblasti poljoprivrede i gospodarstva.

Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju već je objavljen i njime se raspoređuju sredstva u visini od 250.000,00 KM.

Za oblast gospodarstva u pripremi ili objavi su tri programa kojima se može poboljšati stanje u gospodarstvu i zapošljavanju.

Program zapošljavanja mladih pokrenut je kroz posebnu obavijest mladima kojima se planira novčana potpora za zapošljavanje i  samozapošljavanje mladih u visini od 40.000,00 KM. Sa mladima koji budu zainteresirani za ovaj projekt organizirati će se poseban info dan sa ciljem da se kroz izravan kontakt predlože kvalitetni kriteriji i ostali elementi programa.

Drugi program jeste Program zapošljavanja ranjivih skupina žena koji se realizira u suradnji sa USAID-om. Ova američka organizacija sudjeluje u realizaciji svih dijelova programa i isti sufinancira sa 40.000,00 KM, uz još toliki iznos koji osigurava općina Prozor – Rama.

Treći program u ovoj grupi jeste već klasični Program dodjele grant sredstava poticaja za zapošljavanje koji je predviđen u ukupnom iznosu od 320.000,00 KM.

Općinski Načelnik, dr. Jozo Ivančević, naglasio je da je spreman predložiti Općinskom vijeću povećanje ovih sredstava u slučaju postojanja kvalitetnih poslovnih projekata.

Ovim sredstvima u ukupnom iznosu od 690.000,00 KM za 2019. godinu Općina Prozor – Rama čini doista kvalitetne napore da stvori još bolje uvjete onima koji odluče svoj posao pokrenuti u ovoj općini.

 

P R O G R A M

Utroška sredstava za poticaj za zapošljavanje sa modelima raspodjele za 2019. godinu

  1. UVOD

 Strategijom razvitka općine Prozor – Rama 2011.-2020. u okviru mjera i projekata za ostvarenje ciljeva sektorskog plana gospodarskog razvitka predviđene su potpore razvitku poduzetništva, napose zapošljavanja.

Proračunom Općine Prozor-Rama za 2019. godinu osigurana su sredstva u visini od 400.000,00 KM na poziciji „Poticaji za zapošljavanje“, konto 614539.

Ovim Programom utvrđuju se modeli raspodjele tih proračunskih sredstava.

  1. PODACI O PROGRAMU
Period realizacije: 10.04.2019 – 31.12.2019. godine
Naziv programa: Program utroška sredstava za poticaj za zapošljavanje 2019.
Proračunski konto – broj, naziv: 614539- Poticaj za zapošljavanje
Ukupna vrijednost : 400.000,00 KM
Zadužena Služba: Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

 

  1. PLAN PROGRAMA ZA POTPORU I UTROŠAK SREDSTAVA

 Odobrena proračunska  sredstva sa pozicije „Poticaji za zapošljavanje“ raspoređivat će se tijekom 2019. fizičkim i pravnim osobama, (u daljem tekstu: korisnici) kroz slijedeće programe:

Naziv programa Iznos iz drugih izvora KM Iznos iz opć. Proračuna KM
Program zapošljavanja ranjivih skupina žena 40.000,00 40.000,00
Program zapošljavanja mladih   40.000,00
Program poticaja za zapošljavanje – opći   310.000,00
Ostali troškovi programa   10.000,00
Ukupno sredstava 40.000,00 400.000,00

 

U slučaju pribavljanja sredstava od drugih razina vlasti ili drugih institucija, mijenjati će se i prilagođavati navedeni raspored sredstava.

Za svaki od navedenih programa raspisati će se javni poziv sa precizno utvrđenim kriterijima.

Prijedlog kriterija dati će općinska Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, koja u cilju cjelovitog sagledavanja problematike i mogućih efekata može pribaviti mišljenja Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor – Rama i drugih institucija.

Pod ostalim troškovima programa podrazumijevaju se troškovi radionica, oglašavanja, naknade za povjerenstva i stručne suradnike i slično.

 

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju potrebe, po prijedlogu Službe, vršiti će se preraspodjela sredstava između pojedinih programa.

 

Broj:  01/1-16- 891/19                                                            NAČELNIK

Dana; 10.04.2019.godine                                                  dr. Jozo Ivančević

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar