• Općinsko vijeće održalo šestu sjednicu o izvješćima javnih poduzeća i zaključkom o stanju u šumarstvu
  • Općinsko vijeće održalo šestu sjednicu o izvješćima javnih poduzeća i zaključkom o stanju u šumarstvu
  • Općinsko vijeće održalo šestu sjednicu o izvješćima javnih poduzeća i zaključkom o stanju u šumarstvu
  • Općinsko vijeće održalo šestu sjednicu o izvješćima javnih poduzeća i zaključkom o stanju u šumarstvu

Općinsko vijeće održalo šestu sjednicu o izvješćima javnih poduzeća i zaključkom o stanju u šumarstvu

Održana je šesta sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama, danas 27. travnja 2021. godine, u dvorani za sastanke u HE „Rama“ Prozor.

Prema predloženom Dnevnom redu nakon pregleda zapisnika s prethodne pete sjednice, predstavljen je Nacrt Odluke o sigurnosti i regulaciji prometa u općini Prozor-Rama. Vijećni su potom izložili prijedlog o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise OV, kao i prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu.

Izvješće o radu su Općinskom vijeću Prozor-Rama podnijela javna poduzeća “Vodograd” d.o.o., “Radio Rama” d.o.o. te poduzeća “Komgrad” d.o.o., “Javni prijevoz” d.o.o., kao i “Agencija za lokalni razvoj” d.o.o., nakon čega se raspravljalo o realizaciji Programa rada OV Prozor-Rama za prvi kvartal 2021. godine.

Na ovoj sjednici Općinskog vijeća Prozor – Rama komentirano je stanje u  šumarstva i ukazano na neodrživost sadašnjeg stanja u tom području. Na prijedlog vijećnika Jure Tadića (HDZ 1990) usvojen je zaključak:

Traži se od Vlade i Skupštine Hercegovačko neretvanske županije/kantona žurno donošenje Zakona o šumama HNŽ/K kako bi se ova oblast od životnog značenja za žitelje cijele Županije uredila na primjeren i zakonit način, čime bi se spriječila potpuna devastacija šuma. Pri tome se očekuje zakonsko rješenje koje će uvažavati interese HNŽ/K i svih općina u HNŽ/K, a posebno  činjenicu da se u općini Prozor – Rama nalazi najveći sječivi etat u šumsko privrednom području Srednje neretvansko.

Ukoliko se u razumnom roku, od 30 do 60 dana, ne usvoji navedeni Zakon ili se usvoji sa nekvalitetnim rješenjima, pokrenuti sve druge zakonom dozvoljene radnje za zaštitu šuma na području ove općine.

 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar