Otvorene ponude za dogradnju Srednje škole u Prozoru

Otvorene ponude za dogradnju Srednje škole u Prozoru

Veliki interes građevinski firmi izazvao je objavljeni natječaj Općine Prozor-Rama za „Dogradnju Srednje škole u Prozoru“. Nakon što je natječaj objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 17, od 02. 03. 2015. godine, te na web portalu Javnih nabava 26. 02. 2015. godine, Tendersku dokumentaciju za ovaj natječaj preuzelo je sedamnaest građevinskih firmi. Ipak, ponudu za ovaj posao predalo je njih dvanaest:
 
1. G.D. „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar 
2. KTM  „Brina“ d.o.o. Posušje
3. „Vranica“ d.d. Mostar
4. „Željo“ d.o.o.  Konjic 
5. „GTR“ d.o.o. Mostar
6. DG „Visak“ d.o.o. Mostar
7. „Univerzal“ d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje
8. Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad
9. „Doming“ d.o.o. Čitluk
10.„Đogić“ d.o.o. Prozor
11.„GS Građenje“ d.o.o. Prozor
12.„Nevistić Commerce“ d.o.o. Tomislavgrad              
  
Otvaranje ponuda izvršeno je 20. 3. 2015. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Prozor-Rama, uz nazočnost predstavnika firmi koje su predale ponudu. Komisija za provedbu natječaja u sljedeći nekoliko dana obaviti će kompletan uvid u pristigle ponude, te će donijeti Odluku o najpovoljnijem ponuđaču.
 
 
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar