Pokretanje stručne prakse za studente studija Turizam i zaštita okoliša, FPMOZ Sveučilište u Mostaru

Pokretanje stručne prakse za studente studija Turizam i zaštita okoliša, FPMOZ Sveučilište u Mostaru

U četvrtak, 27. ožujka 2014., u Opatiji je održan sastanak između Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Sastanak je iniciran od strane FPMOZ sa osnovnom zadaćom aktiviranja i uobličavanja iskustava u realizaciji odrednica neophodnih za pokretanje stručne prakse na studiju Turizam i zaštita okoliša u Mostaru.

Sastanku su nazočili doc.dr.sc. Marin Ćorluka i doc.dr.sc. Ivan Madžar sa strane FPMOZ- Mostar, te prof.dr.sc. Ines Milohnić i prof.dr.sc. Vlado Galičić u ime FMTU- Opatija.
Stručna praksa predviđena je na oba smjera (Turizam i zaštita okoliša i Održivi razvoj turizma). Programom stručne prakse koji se izvodi tijekom ljetnog semestra želi se omogućiti studentima, 5. godine diplomskog studija Odjela za turizam i zaštitu okoliša, da se tijekom školovanja upoznaju s radnim mjestima i zadacima za koje se pripremaju.

Institucijama koje ih primaju na stručnu praksu daje se mogućnost regrutiranja mladih i kvalitetnih kadrova, koji će inovativnošću i kreativnošću doprinijeti razvoju istih.
Ovim programom se kroz stručnu praksu, nastoji umanjiti ''stres pronalaska prvog posla''. Ista treba stvoriti uvjete učenja te pokazati kako znanja stečena na fakultetu što bolje primijeniti u stvarnom okruženju.

Na taj način studenti se nabolje upoznaju s radom institucija u koje dolaze, radnim zadacima, djelatnicima, međuljudskim odnosima.. Sve to im osigurava kvalitetnu pripremu za uspješan poslovni angažman.
Mogućnost izvođenja stručne prakse planirana je unutar instituta za turizam, turističkih zajednica, turističkih agencija, hotela, institucija koje se bave zaštitom prirodnih i kulturnih dobara ili samih zaštićenih prostora.

Izvor: https://hercegovina.info

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar