U ponedjeljak u Konjicu usmena prodaja poslovne zgrade u Prozoru

U ponedjeljak u Konjicu usmena prodaja poslovne zgrade u Prozoru

Općinski sud u Konjicu zakazao je drugu javnu prodaju poslovnog kompleksa u ulici Kralja Tomislava, općina Prozor-Rama, u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. godine u 09:30 sati u zgradi Suda, Trg državnosti 16. 

Sudski utvrđena vrijednost kompleksa iznosi 3.148,129,50 KM, a na drugom ročištu za prodaju, nekretnine se ne mogu prodati ispod jedne trećine sudski utvrđene vrijednosti. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

Kako je istaknuto u Zaključku o prodaji, pravo sudjelovanje imaju sva pravna i fizička lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM na depozitni račun Općinskog suda u Konjicu  10 200 800000 13987. Više informacija o procesu prodaje na www.heta.ba.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar