• Poziv na 40. godišnjicu mature
  • Poziv na 40. godišnjicu mature
  • Poziv na 40. godišnjicu mature
  • Poziv na 40. godišnjicu mature

Poziv na 40. godišnjicu mature

Ne zaboravi lijepe dane!

Jer ako njih zaboraviš,

Oni se neće vratiti.

( Phil Bosmans)

Maturanti Opće gimnazije  u Prozoru školske 1976./1977. godine, obilježavaju 40. godišnjicu mature. Okupljanje je planirano za 07.07.2017. godine (petak).

Predviđeni program:

18:00 – Dolazak pred Srednju školu Prozor

18:30 – Sat razrednika (Srednja škola Prozor)

19:00 – Zajedničko fotografiranje

20:00 – Svečana večera i druženje u Motelu „Rama“ u Prozoru

Molimo da potvrdite svoj dolazak najkasnije do 01.07.2017. godine na konktakt telefone i e-mailove:

+387 63 323 217 (Luka Faletar)

+387 63 288 615 (Ivo Pavličević)

e-mail: [email protected] (Rasko Plecić)

[email protected] (Jure Burić)

[email protected] (Luka Faletar)

Svojim dolaskom potvrdit ćeš da smo najbolja i najupsješnija generacija ove škole.

Popis maturanata školske 1976./1977. godine Opće gimnazije u Prozoru

 

   IV. a

1.    Bećirspahić Hašija

2.    Brizar Branislav

3.    Brkić Esma

4.    Brkić Zijad *

5.    Čorbadžić Rusmira

6.    Ćurić Ruža

7.    Ćurčić Snježana

8.    Islamović Zaim

9.    Jozić Andrija

10. Jurić Jure

11. Kaltak Melika

12. Kovačević-Hadžić Azra

13. Marić Kata

14. Marić Zdenko

15. Marić Zora

16. Mustajbegović Jasminka

17. Pločkinjić Zorka

18. Pavličević Ivo

19. Ratković Mirjana

20. Žilić Mirko

21. Bošnjak Ivka

 

Razrednik: Jerko Radić, prof. *

 

              IV. b

1.    Barišić Ivanka

2.    Bektaš Dino *

3.    Burić Jure

4.    Ćatić Điha

5.    Džolan Delfa

6.    Emrić Jasminka

7.    Faletar Luka

8.    Faletar Mirjana

9.    Faletar Ruža

10.  Gorančić Fikret

11.  Hadžić Sabina

12.  Hodžić Zahid

13.  Ivić Mara

14.  Jonić Damir

15.  Petričević Marica

16.  Plecić Rasim

17.  Pilav Omer *

18.  Radić Mijo

19.  Zadro Vinko

20.  Zane Ivo

21.  Zukanovć Osman *

 

Razrednik: Vedat Hadžiosmanović, prof.

Organizacijski odbor

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar