Poziv na sudjelovanje u javnim konzultacijama IPA III projekata vezanim za ekonomiju i upošljavanje

Poziv na sudjelovanje u javnim konzultacijama IPA III projekata vezanim za ekonomiju i upošljavanje

Na digitalnoj platformi za javne konsultacije IPA III programskih dokumenata Direkcije za europske integracije Vijeća ministara BiH, upravo je objavljeno više akcionih dokumenata budućih EU-financiranih projekata vezanih za ekonomiju, koje su otvorene za konsultacije do četvrtka, 16. 3. 2023. u 15 sati.

Foto: Direkcija za europske integracije

Za javne konsultacije su otvoreni sljedeće sekcije unutar projekata vezanih za ekonomiju i zapošljavanje:

Ukoliko ste zainteresirani da ostavite svoj komentar registrirajte se na platformu za javne konsultacije i date svoje mišljenje i sugestije koje bi vodile ka unapređenju budućih projektnih aktivnosti.

Cijenimo ako informaciju o ovim konsultacijama podijelite sa svojom mrežom profesionalnih kontakata. Također, skrećemo pažnju na relativno kratak rok za davanje svog mišljenja.

Napomena

Platforma je za sada dostupna isključivo na engleskom jeziku, a svi programski dokumenti se pripremaju isključivo na engleskom jeziku u skladu sa obrascem Evropske unije. Svoje komentare možete ostaviti i na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Kratko uputstvo o registraciji i ostavljanju komentara je također dostupno (za sada samo na engleskom jeziku).

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar