Poziv za program malih grantova Američkog veleposlanstva u BiH  Komisije za demokraciju

Poziv za program malih grantova Američkog veleposlanstva u BiH Komisije za demokraciju

Ovaj program podržava napore nevladinih organizacija na promicanju demokracije, održivog civilnog društva u BiH, poštivanja ljudskih prava i promicanja euroatlantskih integracija. To se može postići medijskim pomacima, javnim kampanjama zagovaranja, radionicama i drugim projektima. Organizacije civilnog društva koje se financiraju iz donacija mogu se fokusirati na osnaživanje mladih – promoviranje učešća mladih u ekonomiji, politici, vladi i društvu. To može uključivati ​​zapošljavanje mladih (neformalno obrazovanje o tržišnoj ekonomiji, preduzetništvu, tehnikama traženja posla, umrežavanju, itd.) i aktivizmu mladih (efikasno uključivanje u akcije javnog zagovaranja radi zaštite životne sredine, suzbijanje korupcije itd., kao i razvoj omladinskog liderstva, komunikacijskih i pregovaračkih vještina). Pored toga, organizacije se mogu baviti promocijom euroatlantskih integracija i ljudskih prava, uključujući projekte fokusirane na LGBT pitanja, rodnu ravnopravnost i podršku osobama sa invaliditetom i manjinama.

PROJEKTNE TEME

Projekti se trebaju baviti jednom od sljedećih tema:

  • zapošljavanje mladih,
  • euroatlantske integracije,
  • ljudska prava, uključujući osobe sa invaliditetom i LGBT zajednicu.

Cjeloviti:   Poziv za projekte Ambasade SAD.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar