• PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.
 • PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.

PREDSTAVLJAMO: Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o.

U ovotjednom izdanju serijala tekstova Predstavljamo, donosimo vam priču o Javnom komunalnom poduzeću “Vodograd”, krenuvši od samog početka djelovanja tvrtke, pa sve do danas, kada tvrtka sudjeluje u realizaciji suvremenog Eko parka u općini Prozor-Rama. 

Poslijeratno djelovanja tvrtke seže iz 1996. godine, kada se na primitivan i tada jedino mogući način počelo sa pružanjem komunalnih usluga: opskrbom pitkom vodom, zbrinjavanjem komunalnog otpada i čišćenjem ulica u centru grada. Danas je tvrtka prerasla u pružatelja usluga širokog spektra kako komunalnih i građevinskih tako i ostalih manjih djelatnosti. Prateći razvoj tehnologije i opreme u širem okruženju, tvrtka je opremljena strojevima kako bi zadovoljila potrebe građana te u isto vrijeme bila konkurentna na tržištu.

Svoj položaj u sredinama u kojima djelujemo želimo graditi na dobrom odnosu s našim korisnicima, trudeći se svojim postupcima djelovati i na njih kako bi ih potaknuli na brigu o okolišu”, kaže Branko Burić, direktor tvrtke, za Ramski Vjesnik.

Uposleni i djelatnosti

Zalaganje svih djelatnika “Vodograda” prvenstveno je usmjereno ka postizanju zadovoljstva njihovih korisnika pruženim uslugama.

Njihov cilj kao pružatelja komunalnih usluga na području grada Prozora i općine Prozor-Rama jest postati prepoznatljivim i u svakom trenutku dostupan građanima, podizati kvalitetu i način života kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada, održavanjem javnih površina te obavljanjem ostalih komunalnih djelatnosti na područjima na kojima djeluje.

S ukupno 49 zaposlenih “Vodograd” vrši širok spektar poslova, a to su:

– Prikupljanje komunalnog otpada,

– Izgradnja i redovno održavanje vodovodne mreže

– Održavanje lokalnih i nekategoriziranih puteva

– Zimsko održavanje čišćenje snijega i leda sa kolnika i trotoara širem području grada

– Održavanje grada i gradskih javnih površina u šta spada: strojno i ručno čišćenje javnih površina.

– Pranje javnih površina, održavanje zelenih površina, tretiranje trave i korovišta na javnim površinama, sadnja cvijeća, održavanje drvoreda, odvodnja atmosferskih voda (drugih voda) sa javnih površina i održavanje hidrotehničkih objekata, odvoz otpada i drugog prikupljenog materijala, dekoracija grada, redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području općine Prozor-rama te ostali komunalni radovi.

“U tijeku je preuzimanje upravljanja gradskom mrtvačnicom i pogrebnim uslugama i pokretanje novoizgrađenog postrojenja za selekciju komunalnog otpada i kompostane tako da proširujemo područje djelovanja što će dovesti i do otvaranja novih radnih mjesta”, kazao je Branko Burić, direktor tvrtke, za Ramski Vjesnik

Pokrivenost odvoza smeća

Od 2008 godine “Vodograd” intenzivno radi na proširenju organiziranog prikupljanja komunalnog otpada. Značajni koraci su napravljeni realizacijom nekoliko projekata kada je nabavljen veći broj komunalnih posuda i druge opreme. Raspoređivanje posuda (kontejnera) po naseljima stvorili su se uvjeti za novo proširenje organiziranog prikupljanja komunalnog otpada.

S tadašnjih 700 korisnika, uslugom prikupljanja komunalnog otpada pokrili smo novih 1200 domaćinstava. Prema našoj procjeni, do sada posmatrano, prema broju korisnika i prema teritoriju, pokrili smo oko 80% općine Prozor-Rama uslugom organiziranog prikupljanja komunalnog otpada”, kaže Burić.

Nepokrivenima su ostala još samo rubna i najudaljenija naselja naše općine, ali iz Vodograda se nadaju da će u skorije vrijeme pružiti uslugu i njima. Cilj je postaviti kontejnere u sva naseljena mjesta gdje ljudi žive kako bi se komunalni otpad odvozio na jedno mjesto i zbrinjavao po ekološkim i europskim standardima.

Ostala još rubna naselja

“Ono što želimo istaknuti kao važno je velika promjena svijesti ljudi, tako da od velikih otpora koje smo imali na samom početku ovih aktivnosti danas ljudi sami traže kontejnere i zahtijevaju da se organizira odvoz komunalnog otpada. Ljudi sve više uviđaju važnost organiziranog odvoza komunalnog otpada i pogubnih posljedica na životnu sredinu stvaranjem stihijskih divljih odlagališta ili deponija”, pojašnjava Burić.

Vodoopskrba u općini Prozor-Rama

Ukupna dužina vodovodne mreže procjenjuje se na 220 000 m ili 220 km, s preko 2052 priključka. Vodovodna mreža se sastoji od vodozahvata Krupić, glavnih bazena na Krčima i Pograđu , sekundarnih bazena po selima, pumpnih stanica, primarne mreže i sekundarne mreže.

U Krupiću je renovirana zgrada pumpne stanice te su instalirane nove tri pumpe snage po 230 kw, kapaciteta protoka vode 56 l/s, ili 110 l/s u paralelnom radu, što je garancija sigurne opskrbe dovoljnim količinama pitke vode. Također je renoviran bazen na Krčima i izgrađena nova klorna automatska stanica a u toku je izgradnja potpuno novog rasteretnog bazena na Pograđu.

Osim toga, izgrađeno je 20 novih bazena po obodu ramskog jezera te instalirano osam pumpnih stanica. Vodovodna mreža na području općine Prozor-Rama je složen i zahtjevan sustav posebno zbog konfiguracije terene i velike visinske razlike i razlike u pritiscima zbog čega dolazi do čestih kvarova koje Vodograd uspijeva u kratkom roku sanirati.

Održavanje ovako složenog sustava je konstantan posao i uprava “Vodograda” posebnu pažnju poklanja ovom poslu jer cilj je da svaki potrošač ima konstantno kontinuirano vodosnabdijevanje, bez redukcija i prekida.

“Ako se vratimo unazad 10 godina možemo biti ponosni na činjenicu da nije bilo prekida u vodosnabdijevanju duže od nekoliko sati, iako se na terenu susrećemo s velikim kvarovima, od kvarova na visokonaponskim uređajima do puknuća cijevi na dubinama od jednog do tri metra. Sav vodovodni sistem je savremen i elektronski uvezan (scada sustav) tako da iz upravne zgrade kontroliramo rad cijelog sistema, aktivnost pumpi, protok vode, količinu vode u bazenu i dr.”, pojašnjava Burić za Ramski Vjesnik.

Osim svega navedenoga, svi novougrađeni vodomjeri su na daljinsko očitavanje tako da se potrošnja automatski očitava te se na taj način olakšava rad na terenu, ali i smanjuje mogućnost pogrešnog očitovanja stvarnog stanja potrošnje.

Realizirani i projekti u tijeku

Vodograd uz redovite poslove koje su navedeni, a koji su gotovo kapitalni, konstantno uzima učešće i na realizaciji svih značajnijih projekata u našoj općini, bilo kao izvođač ili podizvođač radova.

Ovom prilikom možemo istaknuti najznačajnije projekte kao što je kompletna rekonstrukcija grada, izgradnja mrtvačnice, građevinski radovi na sortirnici, izgradnja vodovodne mreže sa svim elementima vodovodne mreže od vodozahvata, glavnih bazena, pumpnih stanica i drugih objekata. Zbog obimnosti građevinskog posla osnovali smo građevinsku firmu koja sada, kao poseban pravni subjekt, obavlja građevinske poslove i ravnopravno učestvuje na javnim tenderima”, govori Burić kada je riječ o projektima u općini Prozor-Rama.

Kapitalni projekti u općini

Općina Prozor-Rama pravi pionirske korake u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. Među prvim smo općinama koje su samoinicijativno krenule u rješavanje problema deponiranja komunalnog otpada. Vođeni činjenicom da otpad više nije smeće nego sekundarna sirovina pristupilo se izgradnji suvremene sortirnice komunalnog otpada u kojoj će se izdvajati sve korisne komponente iz otpada i dalje prodavati.

Uz sortirnicu u kojoj će se izdvajati staklo, papir, metal, plastika i dr., značajan postotak čini i organski otpad. Za organski otpad je u planu izgradnja suvremene kompostane u kojoj će se posebnim procesima dobivati kompost koji se koristi u poljoprivredi, hortikulturi, cvjećarstvu i rasadničarstvu.

Na ovaj način se otvaraju nove mogućnosti razvoja naše općine. Stavljanjem u funkciju svih planiranih projekata općina Prozor-Rama će u potpunosti riješiti gorući problem s kojim se susreću sve lokalne zajednice, a to je zbrinjavanje otpada na zakonit i ekološki prihvatljiv način”, poručuju iz “Vodograda”.

Planovi za budućnost

“Vodograd” za plan u budućnosti ima osigurati na području cijele općine Prozor-Rama organizirano prikupljanje komunalnog otpada, zatim pustiti u pogon sve izgrađene i planirane pogone za tretman komunalnog otpada i otpadnih voda. Posebna pažnja se namjerava posvetiti selekciji otpada na mjestu nastanka, na način da se razdvoji korisno od nekorisnog.

Iz “Vodograda” kao jedan od prioriteta ističu i osigurati stabilno i nesmetano snabdijevanje pitkom vodom svih njihovih korisnika. Zatim, poboljšati higijenu u gradu uz maksimalno redovno održavanje svih javnih površina.

Poruka za žitelje općine Prozor-Rama kada je u pitanju ekologija

Netko je rekao: „Prirodu nismo naslijedili od predaka nego smo je posudili od potomaka.“ Iz “Vodograda” međutim kažu: “Na svima nama je da učinimo maksimalno kako bismo našu prirodu očuvali i ostavili u nasljedstvo potomstvu, nezagađenu ili bar onakvu kakvu smo je mi naslijedili. Privilegija je u svijetu moći se napiti izvorske vode, kupati u čistoj rijeci, udisati čist zrak. Mi to sve imamo i trebamo se truditi da tako i ostane.”

Od davne 1996. godine do danas, tvrtka “Vodograd” postala je stabilna tvrtka koja je isplatila i zadnji dug prema ranicima još iz perioda prije 2009. godine. Uz opterećenja koje nosi od prije, “Vodograd” je uspio vratiti sve dugove te redovno servisira troškove poslovanja koje ima.

Modernizacija i biti u koraku s novim vremenima nešto je s čime se susreće svaka tvrtka čije postojanje seže još prije 2000ih. “Vodograd” se trudi uvesti i takve usluge za svoje korisnike, stoga za kraj ovog predstavljanja kažu: “Ovom prilikom obavještavamo naše korisnike da “Vodograd” konstantno radi na modernizaciji svojih usluga, pa je uveo mogućnost elektronske dostave računa. Dovoljno je da korisnik prijavi svoj e-mail i da mu računi dolaze na e-mail adresu. Također i usluge možete platiti elektronskim putem na naš transakcijski račun.”

O svim detaljima se možete informirati na WEB STRANICI JKP “Vodograd”.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing