Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvjete za stipendije u akademsku 2018./2019. godini

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvjete za stipendije u akademsku 2018./2019. godini

Na Preliminarnoj listi su imena 179 studenata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja općine Prozor-Rama za akademsku 2018/2019 godinu.

Na Natječaj je ukupno pristigla 231 prijava studenata. Svaki sudionik Natječaja ima pravo podnijeti prigovor na Preliminarnu listu.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama u roku od osam (8) dana od dana objave Preliminarne liste.

Prigovor se podnosi putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Prozor-Rama

Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor

Povjerenstvo za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama

 

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvjete Natječaja:

REDNI BR. PREZIME I IME STUDENTA IME OCA GOD. STUDIJA
1.         Andričić Anita Marijan 2
2.         Anić Ivan Mile 4
3.         Antunović Iva Mijo 3
4.         Babić Ivana Anto 2
5.         Babić Tea Ivan 4
6.         Baketarić Ana  Zdravko 4
7.         Baketarić Antonio Mijo 4
8.         Baketarić Dragan Ivan 5
9.         Baketarić Ivan Mijo 3
10.     Baketarić Luca Ivan 4
11.     Baketarić Mihael Dragan 4
12.     Baketarić Renata Mirko 3
13.     Barišić Tihana Marko 3
14.     Barišić Tomislav Ante 5
15.     Bećirović Dino Sulejman 5
16.     Beljo  Mario Marko 3
17.     Beljo Franjo Mladen 4
18.     Beljo Mile Mijo 2
19.     Bešker Jurica Vladimir 3
20.     Bilić Katarina Marinko 4
21.     Bilić Slaven Marinko 2
22.     Biloš Valentina Valent 4
23.     Bošnjak Ivona Vlado 3
24.     Bošnjak Jelena Marko 3
25.     Bošnjak Marija Vinko 5
26.     Brekalo Josipa Mile 3
27.     Brekalo Marina Ivo 4
28.     Brizar Katarina Vlado 3
29.     Budim Magdalena Marko 2
30.     Budimir Antonija Ljuban 4
31.     Burić Antonija Slavko 2
32.     Burić Katarina Branko 4
33.     Burić Mare Slavko 5
34.     Cokoja Ragib Mehmed 2
35.     Čorbadžić Adin Dževad 3
36.     Čorbadžić Adnana Senad 4
37.     Čorbadžić Melika Zajko 2
38.     Čuljak Ivan Jure 2
39.     Čuljak Jelena Jozo 5
40.     Čupić Marija Mijo 3
41.     Ćališ Ante Marinko 3
42.     Ćališ Glorija Danko 2
43.     Ćališ Josip Stipan 3
44.     Ćališ Ljiljana Stipo 4
45.     Ćališ Marija Mile 2
46.     Ćališ Marijana Marka 4
47.     Ćališ Matea Ilija 4
48.     Ćavar Ružica Slavko 3
49.     Dedić Danijel Miroslav 3
50.     Dedić Ivana Ivan 3
51.     Dedić Josip Ante 5
52.     Drežnjak Ana – Marija Marko 5
53.     Drežnjak Ivan Milenko 2
54.     Drinovac Ana – Marija Slavko 3
55.     Džalto Antonija Antun 2
56.     Džalto Tea Stipo 3
57.     Džidžić Stjepan Anto 4
58.     Džolan Ana Ivan 2
59.     Džolan Andrijana Ivan 5
60.     Džolan Ilijana Nikola 2
61.     Džolan Marija Anto 2
62.     Đapić Lucia Stipica 2
63.     Đogić Tifa Huso 2
64.     Đulić Munevera Fahrudin 3
65.     Faletar Matej Vladimir 3
66.     Faletar Tomislav Ante 2
67.     Filipović Ana Maria Ivan 5
68.     Filipović Branimir Ivan 2
69.     Filipović  Ruža Mato 3
70.     Filipović  Stjepan Anto 3
71.     Fofić Mateja Ilija 3
72.     Franjić Ivona Dijana 3
73.     Franjić Katarina Ivan 2
74.     Franjić Tubić Ivana Petar 2
75.     Gardavski Karla Hrvoje 4
76.     Grcić Samra Hašim 4
77.     Grubeša Ivana Ivo 5
78.     Hasanbegović Zejna Nijaz 4
79.     Hero Melisa Ahmet 4
80.     Hero Naida Dževad 2
81.     Hero Sabahudin Mustafa 3
82.     Hero Sulejman Osman 3
83.     Hero Zulka Muharem 2
84.     Hujdur Adnan Sulejman 3
85.     Imamović Merima Nazif 3
86.     Ivančić Ivan Vladimir 3
87.     Ivić  Robert Franjo 5
88.     Ivić Ana Kazimir 2
89.     Ivić Ilijana Kazimir 2
90.     Ivić Ljubica Franjo 2
91.     Ivić Marija Kazimir 3
92.     Ivić Martin Ivan 3
93.     Jeličić Marina Anto 5
94.     Jelić Branka Anto 4
95.     Jelić Marijana Ivan 4
96.     Jozić Mislav Mario 4
97.     Jukić Ivana Pavo 4
98.     Jukić Mateja Pavo 2
99.     Jurić Branimir Jure 4
100.                         Jurić Ilija Slavko 3
101.                         Knežević Marijana Petar 5
102.                         Kolakušić  Mirko Anđelko 5
103.                         Korman Almira Zaim  2
104.                         Kovačević Mara Ivan 3
105.                         Križanac Franciska Frano 2
106.                         Kukić Amila Mujo 4
107.                         Kulaglić Indira Hajrudin 5
108.                         Kuraja Ana Branko 2
109.                         Kuraja Marko Andrija 2
110.                         Kurić Delila Fahrudin 4
111.                         Letica Amina Emir 2
112.                         Letica Amina Muharem 5
113.                         Lovrić Luka Ante 2
114.                         Lovrić Matea Franjo 5
115.                         Malekin Robert Ivica 3
116.                       F Manov Lejla Enes 3
117.                         Marić Josipa Dragan 5
118.                         Marić Martina Stjepan 3
119.                         Marić Mato Marko 2
120.                         Marić Sanja Tihomir 4
121.                         Markešić Barbara Luka 4
122.                         Markešić Lucija Anto 3
123.                         Markešić Mario Anto 3
124.                         Markić Ivana Tunjo 3
125.                         Matešić Josipa Anto 3
126.                         Matešić Lidija Stipan 3
127.                         Mendeš Josipa Pero 2
128.                         Meter Goran Dragan 2
129.                         Nikolić Zdenko Anto 5
130.                       Omanović Amina Muhidin 4
131.                         Papak Josip Ivan 3
132.                         Paponja Milenko Željko 2
133.                         Pavlović Daria Zdravko 3
134.                         Pavlović Ivana Pavo 6
135.                         Pedić Ana Ivica 4
136.                         Perić Ivan Dragan 4
137.                         Petrićević        

Ana Marija

Tomo 3
138.                         Petrićević Branka Stjepan 4
139.                         Petrićević Branko Stjepan 2
140.                         Piplica Mateja Zdravko 4
141.                         Piplica Nikola Zdravko 3
142.                         Plavuškić Jasmin Ibrahim 3
143.                         Plecić Emina Semir 5
144.                         Purgić Selma Vahida 2
145.                         Radić Adrijana Jure 5
146.                         Radić Ante Tadija 2
147.                         Radić Matej Matan 3
148.                         Rajič Kristina Stanko 2
149.                         Rotim Žana Branko 2
150.                         Ruvić Amra Salko 2
151.                         Sičaja Ana Ante 5
152.                         Sičaja Anita Miroslav 3
153.                         Sičaja Martina Stipo 5
154.                         Sičaja Ružica Stipo 3
155.                         Stojanović Marija Anton 3
156.                         Šakota Marin Zoran 2
157.                         Šarčević  Ruža Mijo 3
158.                         Šarčević Josip Franjo 2
159.                         Šarčević Mato  Ivan 4
160.                         Šarčević Ružica Ilija 3
161.                         Šarčević Tomislava Miško 5
162.                         Šimunović Antonija Ivan 4
163.                         Šimunović Marija Ivan 4
164.                         Tabak Edina Haso 2
165.                         Tadić Delfina Željko 4
166.                         Tomić Ivan Ivo 4
167.                         Tomić Mario Ivo 6
168.                         Topić Ana Ivan 3
169.                         Topić Ana Ivan 2
170.                         Topić Ružica Jozo 5
171.                         Uložnik Anđelina Anton 3
172.                         Uložnik Antonela Dragan 3
173.                         Vladić Iva Delfa 3
174.                         Vladić Nikolina Drago 3
175.                         Vladić Ivan Stipo 5
176.                         Vukoja Marin Jakov 3
177.                         Zadrić Marko Petar 2
178.                         Zečević Ružica Dragan 2
179.                         Zečić Hazim Idriz 4

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar