O problemima Doma za starije i nemoćne  načelnik Ivančević uputio priopćenje za javnost

O problemima Doma za starije i nemoćne načelnik Ivančević uputio priopćenje za javnost

Nakon brojnih spekulacija, pregovora i zadnje sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama kada je bilo riječi i o Domu za starije i nemoćne „Rama“ na Šćitu načelnik općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević uputio je priopćenje za javnost u kojem još jednom javnost upoznaje sa problematikom Doma. U priopćenju se kaže:

Općina Prozor – Rama  cijelo vrijeme od donošenja Odluke o osnivanju  do danas dokazuje  da je projekt JU Dom za stare i nemoćne osobe Rama od velikog značaja za Općinu. Sukladno tomu, u taj projekt  Općina je  uložila 1.830.892,00 KM, kao i dala namjensku donaciju HU Kuća Mira za potrebe Doma u iznosu od 350.000,00 KM, sve kroz dogovore sa legitimnim predstavnicima Kuće mira kao drugog suosnivača. Zajednički smo se trudili osigurati sredstva kao donacije od drugih institucija.

Sada doživljavamo pokušaj da drugi suosnivač  obezvrijedi  ulaganja općine Prozor-Rama. Nama je to potpuno neprihvatljivo, ljudski nekorektno i zakonski neutemeljeno.

Da bi postigli taj cilj, predstavnici Kuće mira provode nezakonite radnje, pokušavaju imenovati  članove Upravnog vijeća bez sazivanja nadležnog tijela, donositi odluke na sastancima na kojima sudjeluje samo jedan član Upravnog vijeća, od njih 5 koliko bi trebalo biti po Odluci o osnivanju, čak koriste oltar da bi pročitali napisano o Domu.

Općinskom vijeću sam dana 15.2.2018. podnio detaljnu informaciju o aktivnosti i problematici u Javnoj ustanovi Dom za stare i nemoćne Rama. Vidjeli smo da su vijećnici HDZ-a BiH i HSP-a zauzeli stav da se općina treba odreći svojih ulaganja u korist Kuće mira. To pokazuju i najnovijim priopćenjem. Nije nikakav problem da se oni odreknu svojih osobnih ili stranačkih ulaganja, ali općinskih se ulaganja nemaju pravo odricati.

Iz toga se iščitava da je došlo do sprege između politike i nekih predstavnika Kuće mire, što za mene kao Načelnika nikako nije prihvatljivo.

Nemam nikakvih političkih niti drugih tutora ni zapovjednika. Imam ispred sebe Zakon koji kaže da sam u pravu, imam nalog Ureda za reviziju, imam Zaključak o davanju potpore  od strane Općinskog vijeća, imam na kraju potporu naroda  koji dobro razumije da politički i drugi velikani iz drugih krajeva, koji se sada miješaju u ovaj projekt nisu nikada donosili dobro u ovaj kraj.

Zato ću se i dalje uporno i čvrsto držati zakona, neću popustiti nikakvim političkim elitama koji su na zalasku svoga sjaja,već ću raditi u interesu ramskog naroda.

 

Načelnik općine Prozor-Rama

Dr. Jozo Ivančević

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar