PROZOR-RAMA: Reakcije na “Devedesetkinu” listu za sljedeće izbore

PROZOR-RAMA: Reakcije na “Devedesetkinu” listu za sljedeće izbore

Stižu reakcije na objavu Središnjice HDZ 1990 u kojoj se naglašava kako Rama sa 8 kandidata ostaje uporište HDZ 1990.

Čulo smo dosta komentara na tu objavu, a najzanimljiviji je bio: „Većina kandidata na listama su privremeno posuđeni iz drugih stranaka.”

Brojni raniji članovi Devedesetke u Rami smatraju da su istinski radili zajedno s Načelnikom i dosadašnjim predsjednikom Općinski odbor HDZ 1990 Prozor-Rama na dobrobit lokalne zajednice, a da su sada na listama ponuđena neka imena onih koji nikada nisu bili dijelom ove stranke.

Izjavu za Ramski Vjesnik je dala dr. Mara Anđelić, predsjednica Kluba samostalnih vijećnika u Općinskom vijeću Prozor-Rama: „Činjenice su vrlo jasne i neumoljive. U Općinskom odboru HDZ 1990 Prozor – Rama nema članova, ostao je samo stečajni upravitelj, svi članovi Odbora su napustili tu stranku. Također su svih deset vijećnika u Općinskom vijeću Prozor – Rama napustili stranku, raspustili Klub vijećnika HDZ 1990 i organizirali novi Klub samostalnih vijećnika. Smiješno je stoga nazivati Ramu uporištem Devedesetke, jer je potpuno jasno da je Rama ostala dosljedna načelima borbe za demokraciju, za ravnopravnost Hrvata i svih naroda, za razvoj ove lokalne zajednice, odnosno za sve ono što je stečajni upravitelj za Ramu i predsjednik stranke potpuno napustili stavljajući se pod nadzor nekih drugih politika.”

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar