Raspored proljetnog blagoslova polja i svetih misa u župama Ramskog dekanata

Raspored proljetnog blagoslova polja i svetih misa u župama Ramskog dekanata

Proljetni blagoslov polja i svete mise ove će se godine po grobljima župa Ramskog dekanata održati prema sljedećem rasporedu: 

Župa Prozor

25.4. 2022. (ponedjeljak) Ometala 10:30h

30.4. 2022. (subota) Borovnica 10:30

07.5. 2022. (subota) Ćališi 10:30h

08.5. 2022. (nedjelja) Lug 10:30

14.5. 2022. (subota) Šlimac 10:30h

14.5. 2022. (subota) Perići 10:30h

15.5. 2022. (nedjelja) Gmići 11:00h

21.5. 2022. (subota) Dobroša 10:30h

22.5. 2022. (nedjelja) Prozor 11:00h

26.5. 2022. (četvrtak) Paljike 10:30h

20.8. 2022.(subota) Šerovina 11:00h

27.8. 2022. (subota) Višnjani G. 11:00

Župa Rama-Šćit

01.5. 2022. (nedjelja) Ripci, Vlake, Maglice 11:00h

08.5. 2022. (nedjelja) Jaklići, Malekini 11:00h

15.5. 2022. (nedjelja) Podbor, Podaniš, Proslap 11:00h

22.5. 2022. (nedjelja) Ploča, Dubo, Kozo 11:00h

29.5. 2022. (nedjelja) Mluša 11:00h

Župa Uzdol 

Ove godine nema prvopričesnika u župi Uzdol, a blagoslov polja i svete mise će se održavati prema sljedećem rasporedu:

30.4. 2022. (subota) Uzdol 11:00h

07.5. 2022. (subota) Donja Vast 11:00h

14.5. 2022. (subota) Krančići 11:00h

21.5 2022. (subota) Ljubunci 11:00h

Župa Gračac

25.4. 2022. (ponedjeljak) Luke 11:00h

01.5. 2022. (nedjelja) Hudutsko 11:00h, Ustirama 13:00h

08.5. 2022. (nedjelja) Slatina 11:00h

15.5. 2022. (nedjelja) Vladići 11:00h, Kućani 13:00h

22.5. 2022. (nedjelja) Trišćani 11:00h

26.5. 2022. (četvrtak) Gorica 11:00h

05.6. 2022. (nedjelja) Gračanica 11:00h

06.6. 2022. (ponedjeljak) Škrobućani 11:00h

12.6. 2022. (nedjelja) Banj Brdo 11:00h

19.6. 2022. (nedjelja) Vanjska proslava sv. Ante

Župa Rumboci 

Župa Doljani

24.4. 2022. (nedjelja) Orlovac 11:00h (Rana misa u župnoj crkvi u 9h, na Risovcu u 13h)

01.5. 2022. (nedjelja) Ilijino groblje 11:00h (Misa na Risovcu u 13h

08.5. 2022. (nedjelja) Kosne Luke 11:00h (Rana misa u župnoj crkvi u 9h, na Risovcu u 13h)

15.5. 2022. (nedjelja) Sovići 11:00h (Rana misa u župnoj crkvi u 9h na Risovcu u 13h)

22.5. 2022. (nedjelja) Stupari 11:00h (Rana misa u župnoj crkvi u 9h, na Risovcu u 13h)

19.6. 2022. (nedjelja) Risovac – Stećci 13:00h (Misa u župnoj crkvi u 11h)

26.6. 2022. (nedjelja) Risovac – Krš 13:00h sati (Misa u župnoj crkvi u 11h)

02.7. 2022. (subota) Kedžara -Divin dan – Uočnica 18:00h

03.7. 2022. (nedjelja) Kedžara – Divin dan 11:00h (Rana misa u župnoj crkvi u 7 sati)

Župe Obri i Solakova kula
Br.1
Subota, 30.4.2022., selo Bušćak 12 : 00 sati.
Nedjelja, 1.5.2022., Obri- 10 : 30 sati.
Nedjelja, 1.5. 2022., Kostajnica 12:00 sati.
Ponedjeljak, 2.5.2022., Sudari, 11:00 sati.
BR.2
Subota,7.5.2022., Jasenik, 11:00 sati.
Nedjelja, 8.5.2022., Solakova kula, 11 i 30.
Subota, 14.5.2022., Požetva, 11:00 sati.
Subota,4.6.2022., Mrakovo, 11:00 sati.
Nedjelja, Duhovi,  5.6.2022., Vrci, 11: 00 sati
Duhovski ponedjeljak, 6.6.2022., Trešnjevica 11:00 sati.
Subota, 18.6.2022., Homatlije., 10:30 sati.
Petak,24.6.2022., sv. Ivo – Obri, 11:00 sati.
Nedjelja,26.6.2022., Vanjska proslava Srca Isusova, Obri 11:00 sati.
Srijeda, sv. Petar i Pavao, Susret duhovni zvanja, Bare 11:00 sati.
Nedjelja, Solakova kula, Proslava sv. Ilije – Ilindana 17.7.2022., u 11:00 sati.
Župa sv. Ante Padovanskog Podhum -Žitače

30.4. 2022. (subota) Obrenovac 10:00h, Ljesovina 12:00 h

07.5. 2022. (subota) Lapti 10:00h, Donje Višnjevice 12:00h

14.5. 2022. (subota) Gornje Višnjevice 10:00h, Seonica 13:00 h

21.5. 2022. (subota) Sultići 10:00h, Trusina 12:00h

28.5. 2022. (subota) Dubac 10:00h, Bukovica 13:00h

04.6. 2022. (subota) Bukovlje 10:00h

11.6. 2022. (subota) Lukšije – Mrkosovice 10:00h

13.6. 2022. (ponedjeljak) Žitače – Patron župe sv. Ante Padovanski -11:00h

18.6. 2022. (subota) Prijeslop 10:00h

25.6. 2022. (subota) Gorani 10:00h, Dobričevići 13:00h

05.8. 2022. (petak) Jukići 09:00h

06.8. 2022. (subota) Budišnja Ravan 12:00h

07.8. 2022. (nedjelja) Žitače – Misa za sve poginule 11:00h

 

 

 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar