ReLOad2: Poziv na treći mentorski sastanak

ReLOad2: Poziv na treći mentorski sastanak

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na trećem mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u općini Prozor-Rama

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u saradnji sa Općinom Prozor-Rama objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na trećem mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutiraju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Treći sastanak sa mentorom će biti organiziran u petak, 17.3. 2023. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb. Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na [email protected] ili [email protected].

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Općine Prozor-Rama. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) financira Europska unija (EU), a provodi Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar