SAD uvele sankcije Marinku Čavari i Alenu Šeraniću

SAD uvele sankcije Marinku Čavari i Alenu Šeraniću

Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) stavilo je na listu sankcija ove države Marinka Čavaru, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Alena Šeranića, ministra zdravstva Republike Srpske.

Marinko Čavara, predsjednik FBiH, odgovoran je za imenovanje sudaca u Ustavni sud FBiH

“Čavara je od 2019. godine odbijao imenovati suce s lista kandidata koje je dostavio Visoki sudski i tužiteljski savjet za popunu upražnjenih mjesta u Sudu. Odbijanjem da nastavi sa ovim nominacijama, Čavara je blokirao funkciju sudskog vijeća za vitalni nacionalni interes, tijela određenog broja i sastava sudaca Ustavnog suda FBiH koje je amandmanima na Ustav FBiH 2002. godine stvorio Visoki predstavnik za BiH. VNI ima za cilj da baviti se ključnim pitanjima koja su pokrenuli delegati u Domu naroda FBiH. Ima ključnu ulogu u ustavnom funkcioniranju FBiH, a njeno postojanje je neophodno za ispunjavanje demokratskih funkcija FBiH. Svojim nečinjenjem, Čavara je držao kao taoca funkciju panela VNI radi unapređenja njegovih i političkih interesa svoje stranke”, navodi Ministarstvo financija SAD-a.

“Čavara je određen da je odgovoran ili sudionik u, ili da je izravno ili neizravno sudjelovao u kršenju ili djelo koje je opstruiralo ili ugrozilo provedbu bilo kojeg regionalnog sporazuma o sigurnosti, miru, suradnji ili međusobnom priznavanju ili okvira ili odgovornosti mehanizam vezan za zapadni Balkan, uključujući Prespanski sporazum iz 2018. godine; Ohridski okvirni sporazum iz 2001. godine; Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244; Daytonski sporazum; zaključke Vijeća za implementaciju mira održane u Londonu u prosincu 1995., uključujući odluke ili zaključke Visokog predstavnika, Vijeća za implementaciju mira ili njegovog Upravnog odbora; ili Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ili, u odnosu na bivšu Jugoslaviju, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Čavara je dodatno označen kao odgovoran ili sudionik, ili zbog toga što je izravno ili neizravno sudjelovao u akcijama ili politikama koje potkopavaju demokratske procese ili institucije na Zapadnom Balkanu”, navodi se.

Objašnjenje za Šeranića

“U sklopu posvećenosti SAD da se suprotstavi destabilizirajućim aktivnostima u BiH, Trezor je nedavno imenovao člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika, u skladu sa E.O. 14033. Dodik je nastojao unaprijediti secesiju Republike Srpske (RS) potkopavanjem autoriteta državnih institucija BiH, uključujući državnu Agenciju za lijekove i medicinska sredstva. OFAC je danas odredio Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite RS-a, da se dalje bavi ovim destabilizirajućim ponašanjem”, priopćili su iz Ministarstva financija SAD-a.

“Šeranić je potaknuo secesionističke napore RS za vođenje implementacije Zakona o lijekovima i lijekovima RS, koji je njegovo ministarstvo dostavilo Narodnoj skupštini RS na razmatranje. Ovaj zakon, koji tek treba stupiti na snagu, uspostavio bi novu agenciju za lijekove isključivo u RS i time narušio nadležnost Agencije za lijekove i medicinska sredstva na državnoj razini. Šeranić je javno priznao da ovaj zakon odražava funkcije državne agencije za lijekove, osim što agencija koju formira prenosi ovlaštenja s državne agencije na regulatorno tijelo za lijekove i medicinske proizvode u RS. Budući da institucija na državnoj razini postoji i služi RS i FBiH, uspostavljanje ove nove agencije na entitetskoj razini ometa ili prijeti implementaciju Daytonskog mirovnog sporazuma”, navodi se.

“Šeranić je određen da je odgovoran ili sudionik u, ili da je izravno ili neizravno sudjelovao u kršenju ili djelo koje je opstruiralo ili ugrozilo provedbu bilo kojeg regionalnog sporazuma o sigurnosti, miru, saradnji ili međusobnom priznavanju ili okvira ili odgovornosti mehanizam vezan za zapadni Balkan, uključujući Prespanski sporazum iz 2018. godine; Ohridski okvirni sporazum iz 2001. godine; Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244; Daytonski sporazum; zaključke Vijeća za implementaciju mira održane u Londonu u prosincu 1995., uključujući odluke ili zaključke Visokog predstavnika, Vijeća za implementaciju mira ili njegovog Upravnog odbora; ili Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju, ili, u odnosu na bivšu Jugoslaviju, Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove”.

“Šeranić je dodatno određen za odgovornost ili sudionik, ili za izravno ili neizravno angažiranje u akcijama ili politikama koje potkopavaju demokratske procese ili institucije na Zapadnom Balkanu”, zaključuje se.

Sankcije su nedavno proširene na Milorada Dodika, ali Alternativnoj televiziji u Banjaluci (ATV)

Sankcije su uvedene i Asimu Sarajliću, delegatu Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta BiH (SDA), kao i Gordani Tadić, bivšoj glavnoj državnoj tužiteljici.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar