Sedam bh. terorista ISIL-a u pritvoru: Mogu biti kažnjeni i do 10 godina, ali i oslobođeni

Sedam bh. terorista ISIL-a u pritvoru: Mogu biti kažnjeni i do 10 godina, ali i oslobođeni

Među 24 bh. državljanina BiH koji su transportirani u BiH je i sedam bivših pripadnika terorističke organizacije tzv. Islamske države. Oni su sada u pritvoru i bit će im suđeno za terorizam, organiziranje terorističke skupine i pridruživanje stranim paravojnim formacijama. Po Kaznenom zakonu BiH mogu biti osuđeni do 10 godina, ali mogu biti i – oslobođeni. U Francuskoj se dosuđuju višegodišnje zatvorske kazne, a u Iraku je presuda – smrt.

Francuska s rigoroznim kaznama, u Iraku – smrt

No, do sada su bili česti primjeri da se povratnicima sa stranih ratišta sudi, oni priznaju nedjelo, te im se u konačnici dosudi jedna (1) godina zatvora koju su oni u mogućnosti i novčano refundirati Sudu. Ipak, ovdje je prisutna još jedna dimenzija – tko će u dokaznom postupku svjedočiti o zločinima optuženika koje je počinio u Siriji i ostalim mjestima koja su bila pod kontrolom tzv. IDIL-a, odnosno, kako će tužiteljstvo dokazati zločine?

Primjerice, što se tiče samog Jasmina Keserovića za kojeg se tvrdi da je među njima, postoji video u kojima on poziva na terorizam, napade i ubijanje – i za to je predviđena kazna od 3 godine zatvora.

U ovom kontekstu podsjetimo da je sud u Francuskoj u listopadu 2017. osudio Christine Riviere (51), majku pripadnika terorističke organizacije ISIL-a na 10 godina zatvora nakon što je utvrđeno da je u tri navrata posjetila sina u Siriji, koji se tamo bori u redovima terorističke organizacije.

U srpnju ove godine Francuz alžirskog podrijetla, veteran džihada obučavan u BiH i u Afganistanu Ahmed Laidouni, osuđen je u Parizu na 16 godina zatvora nakon nekoliko boravaka u Siriji između 2012. i 2014. godina i to je jedna od najtežih kazni koje je odredio pariški sud koji nekoliko godina sudi džihadistima koji su se vratili iz Sirije.

Također, u Bagdadu je u svibnju ove godine sedam francuskih pripadnika ISIL-a čak osuđeno na smrt.

U veljači 2017. Mehmed Tutmić, presudom Suda BiH, osuđen je na četiri godine zatvora zbog terorizma jer je 2013. godine napustio BiH s ciljem priključenja terorističkim organizacijama Islamske države Iraka i Levanta (ISIL) koje su djelovale na području Sirije i Iraka, sudjelovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIL-a sve do 11. kolovoza 2014. godine, nakon čega se vratio u BiH.

Tužiteljstvo: 7 osumnjičenika ISIL-a u pritvoru

Iz Tužiteljstva BiH priopćili su da su osumnjičene osobe koje su prevezene u BiH, pod istragom su zbog kaznenih djela organiziranja terorističke skupine (čl.202d.), protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama (čl.162b.) i terorizam (čl.201.) KZ BiH, priopćeno je iz Tužiteljstva BiH nakon što su u četvrtak večer bh. državljani s nekadašnjih područja u nadležnosti tzv. Islamske države stigle u Sarajevo. Kako je priopćeno iz Tužiteljstva BiH među pristiglima je 7 osumnjičenih, nekadašnjih pripadnika ISIL-a.

“Tužiteljstvo BiH i nadležne institucije i agencije, provele su aktivnosti sukladne međunarodnim obvezama države Bosne i Hercegovine, posebice Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 2396 i drugim povezanim rezolucijama, te dodatnom protokolu Vijeća Europe na Konvenciju o prevenciji terorizma (ETS 196), koje se Bosna i Hercegovine obvezala poštivati i provoditi na temelju članstva u Ujedinjenim narodima i Vijeću Europe, kao i članstva u Anti-terorističkoj koaliciji.

U proteklim danima, Tužiteljstvo BiH je u suradnji sa Graničnom policijom BiH, Državnom agencijom za istrage i zaštitu BiH, Federalnom upravom policije (FUP), Ministarstvom sigurnosti BiH, Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, MUP-om Kantona Sarajevo, u koordinaciji i suradnji sa Vladom Sjedinjenih Američkih Država i Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, provelo niz aktivnosti koje su rezultirale transferom više osoba – državljana BiH koji su sudjelovali u sukobima na stranim ratištima u Siriji, a protiv kojih Tužiteljstvo BiH provodi istrage zbog kaznenih djela organiziranje terorističke grupe iz članka 202d. st. 2. u svezi sa člankom 201. KZ-a BiH i protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama iz članka 162b. st. 2. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine u svezi s kaznenim djelom terorizam iz članka 201. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.

Za nekim od ovih osoba raspisana je međunarodna tjeralica po naredbi Suda BiH, a nakon transporta u BiH, a tužiteljstvo nastavlja sa njihovim kaznenim procesuiranjem u skladu sa zakonom”, priopćeno je.

Tužiteljstvo BiH iskazuje daljnju spremnost i posvećenost u provedbi aktivnosti u borbi protiv terorizma i zahvaljuje se na suradnji svim agencijama za provedbu zakona u BiH, a naročito Vladi Sjedinjenih Američkih Država i Veleposlanstvu SAD-a u Sarajevu na iskazanoj potpori i pomoći u realizaciji ovih aktivnosti, zaključuje se u priopćenju Tužiteljstva.

Kakve kazne čekaju bh. ISIL-ovce?

Kao što je priopćeno iz Tužiteljstva, osumnjičeni će se teretiti za kaznena djela organiziranja terorističke skupine (čl.202d.), protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama (čl.162b.) i terorizam (čl.201.) KZ BiH.

Prema Kaznenom zakonu BiH – Protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama, u Članku 162b propisuje se:

(1) Tko protivno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine ili Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine organizira, rukovodi, obučava, oprema ili mobilizira pojedince ili grupe ljudi s ciljem pridruživanja, na bilo koji način, stranoj vojnoj, stranoj paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji koje djeluju van Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje 8 godina.

(2) Tko se na bilo koji način pridruži stranoj vojnoj, stranoj paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji, obučenoj, opremljenoj ili mobiliziranoj u smislu stava (1) ovog članka, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje 3 godine.

(3) Tko nabavlja ili osposobljava sredstva, uklanja zapreke, stvara plan ili se dogovara s drugima ili vrbuje drugoga ili preduzme bilo koju drugu radnju kojom se stvaraju uvjeti za izravno počinjenje ovog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do 10 godina.

(4) Tko javno, putem sredstava informiranja, distribuira ili na bilo koji drugi način uputi poruku javnosti, koja za cilj ima poticanje drugog na izvršenje ovog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do 3 godine.

(5) Počinitelj kaznenog djela iz stava (1) ovog članka koji otkrivanjem grupe spriječi počinjenje kaznenog djela ili otkrije grupu prije počinjenja kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do 3 godine, a može se i osloboditi od kazne.

(6) Odredbe ovog članka neće se primjenjivati na lica koja su na zakonit način stekla državljanstvo strane zemlje priznate od strane Bosne i Hercegovine u čijoj vojsci ili vojnoj formaciji služe, ili služe vojnim formacijama pod kontrolom međunarodno priznatih vlada od strane Ujedinjenih nacija, formiranim po osnovu zakona.

Terorizam

U Kaznenom zakonu, članku 201, stoji:

1) Tko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da to izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznitće se kaznom zatvora najmanje 5 godina.

(2) Ako je uslijed kaznenog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje 8 godina.

(3) Ako je pri učinjenju kaznenog djela iz stava 1. ovog člana počinitelj neko lice s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(4) Tko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni zapreku ili poduzme neku drugu radnju kojom stvori uvjete za izvršenje kaznenog djela iz stava (1) ovog članka, kaznt će se kaznom zatvora od jedne do 10 godina.

(5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju:

a) napad na život lica koji može prouzročiti njegovu smrt; b) napad na fizički integritet lica; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenim ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugog lica, s ciljem da njega ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje taoca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sustavu, objektima infrastrukture uključujući informacijski sustav, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerojatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne gospodarske štete; e) otmica aviona, broda ili drugog sredstva javnog prometa ili za prijevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, stjecanje, prijevoz, opskrba, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i kemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje opskrbe vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tač. a) do h) ovog stava.

Također, članak 202d, Kaznenog zakona BiH određuje da

1. Tko organizira terorističku grupu ili na drugi način udružuje najmanje tri osobe radi izvršenja nekog od kaznenih djela iz članka: 191. (Uzimanje taoca), 192. (Ugrožavanje lica pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica aviona ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog prometa), 200. (Zloupotreba telekomunikacijskih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Financiranje terorističkih aktivnosti), 202a (Javno poticanje na terorističke aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti) ili 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti), kaznit će se kaznom zatvora najmanje 5 godina.

2) Tko postane pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana ili na bilo koji drugi način sudjeluje u aktivnostima terorističke grupe, uključujući pružanje financijske i bilo koje druge pomoći, kaznit će se kaznom zatvora najmanje 3 godine.

(3) Pripadnik grupe iz stava (1) ovog članka koji otkrije grupu prije nego što je u njenom sastavu ili za nju počinio kazneno djelo kaznitće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine, a može biti i oslobođen kazne.

 

/Izvor: Republikainfo.com/

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar