Svjedok: Buza je rekao da ćemo danas na Ramskom jezeru prati noge

Svjedok: Buza je rekao da ćemo danas na Ramskom jezeru prati noge

Danas je u Srajevu na Sudu u odjelu za ratne zločine nastavljen Glavni pretresu optužnici protiv Envera Buze za zločine koje su počinili pripadnici Armije BiH 14.09.1993. u Uzdolu na hrvatskim civilima.

Tužiteljstvo je izvelo dva svjedoka koji su unakrsno ispitivani.

Svjedočio je Šefik Čorbadžić (1970.) iz sela Čorbadžići. Šefik je trenutno uposlen kao profesionalni pripadnik Oružanih snaga BiH.

Tijekom svjedočenja o zločinu na Uzdolu svjedok Čorbadžić je kazao da ga je rat zatekao u njegovom rodnom selu i da se priključio odmah Samostalnom prozorskom bataljonu. Za Envera Buzu je kazao kako se sa njegovim dolaskom za komndatna Samostalnog prozorskog bataljona osjetilo da je komandant.

Budući da je Čorbadžić iz Donje Vasti kazao je da je dobro poznavao naselja na Uzdolu i ljude.

Čorbadžić je bio komandant izviđačkog voda u Samostalnom prozorskom bataljonu. O pripremama akcije na Uzdol svjedok je kazao da je na Dobrom Polju bio i Sefer Halilović i Enver Buza. Nije znao o čemu se razgovaralo. Njih obadvojica su razgovarali sa vojnicima kroz pozdrave.

O samoj akciji svjedok Čorbadžić je kazao: „Nekad popodne trinaestog dobili smo zadatak da idemo u napad na Gradac, Krančiće i Crni vrh. U samom pokretu smo saznali da se zauzima kasarna na Ceru u Uzdolu. Mi smo dobili zadatak od Mustafe Here, on je bio zamjenik komandanta. Naš zadatak je bio da ovladamo komandom na Ceru, školom u kojoj je bila komanda HVO-a, da uništimo artiljeriju, sistem veza i izbavimo zarobljenike. Krenuli smo preko Krančkog polja. Došli smo u noći blizu škole. Kada smo došli do škole počela je borba.“

Svjedok je kazao da su druge jedinice trebale napasti frontalno Uzdol dok su oni napadali školu na Ceru. Onesposobili su tenk i izgubili 4 vojnika. Uspjeli su ući u školu i nisu našli zarobljenike. Ubrzo je stigla pomoć iz Prozora te je među njima nastala pomutnja, panika  te su se počeli povlačiti prema Herama. Svjedok je također kazao da se povlačio šumom prema Herama i da nije vidio civila ni živa ni mrtva. Rekao kako su u napadu na školu sudjelovali i civilni policajci.

Svjedoka je kazao da se odmah nakon povratka iz akcije pričalo o poginulim civilima i da je čuo preko Radio Rame. Od njega nikada nitko nije tražio izjave i koliko je njemu poznato nije provođena istraga.

Na kraju svjedočenja svjedok Čorbadžić je kazao da mu je žao kao i svakom normalnom čovjeku za svakog poginulog civila bez obzira koje je nacije.

Drugi svjedok je bio zaštićen koji je također bio pripadnik Samostalnog prozorskog bataljona. Svjedok je također kazao da je sudjelovao u akciji na Uzdol.  Njegova borbena grupa je sudjelovala u napadu na položaj Simčelaze (Borak).  Također je kazao da su položaji HVO-a bili udaljeni kilometrima jedan od drugoga, a ispod položaja Borak odmah se nalazilo selo Križ.

U povatku sa napada na Uzdol svjedok je nosio ranjenika te je prilikom dolaska u Here ušao u jednu kuću u kojoj su bili Zirćo Suljević i Enver Buza.

O pripremama za akciju svjedok je kazao da je slučajno vidio u kancelariji komandanta Samostalnog prozorskog bataljona Envera Buze u Dobrom Polju vidio zapovijed za akciju u pravcu Crnog vrha na Makljenu. Ta akcije nije izvedena zbog nedostatka nafte. Svjedok je kazao da je 13.09.  u Dobro Polje došao Sefer Halilović koji je bio bijesan na Buzu te je kasnije naredio „Na izvršenje zadatka“. Buza je vojsci rekao da će na Ramskom jezeru oprati noge. Nakon toga stigle su nove zapovijedi i vojska se uputila pješice u Here.

O samoj akciji svjedok je kazao da je učinjen pokolj i da nije provođena istraga. O počinjenom zločinu čuo je da se priče, ali i preko Radio Rame. Nekoliko godina kasnije o tome mu je pričao i komandir civilne policije  koji je bio u napadu na školu na Ceru. On mu je pričao da je na povratku sa Cera vidio ubijeno dijete i da ga to muči godinama.

Nastavak  suđenja je zakazan za 27.02.2018. godine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar