U BiH su još uvijek 332 tone zabranjenog polikloriranog bifenila

U BiH su još uvijek 332 tone zabranjenog polikloriranog bifenila

U Bosni i Hercegovini se, prema procjenama, nalazi oko 332 tone otpada zabranjene industrijske kemikalije poliklorirani bifenil (PCB), a globalni rok za njegovo ekološko odlaganje je do 2025. godine, objavila je Misija programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), piše Večernji list BiH.

UNDP BiH će, kako se navodi, kroz projekt odlaganja postojanih organskih zagađivača nastaviti pružati potporu vlastima u Bosni i Hercegovini u prioritetizaciji lokacija koje sadrže opasni otpad polikloriranog bifenila.

Najčešće se ove opasne tvari nalaze u transformatorima ili pak električnim postrojenjima

Zbog visoke toksičnosti u SAD-u je zabranjen čak 1979., dok je Stockholmskom konvencijom u BiH zabranjen 2001. U BiH je ispitano 29 lokacija koje su potencijalno kontaminirane postojanim organskim polutantima (POPs), kazala je Azra Bašić, voditeljica Odjela za upravljanje opasnim otpadom u Ministarstvu okoliša i turizma FBiH.

Dodala je da je izrada revidiranog inventara PCB-a za Bosnu i Hercegovinu preduvjet za daljnje korake u konačnom čišćenju zagađenih lokacija te da je to njezin najveći značaj.

Razvojni program UN-a (UNDP) BiH održao je obuku o upravljanju i odlaganju postojanih organskih zagađivača, čiji je cilj jačanje institucionalnih kapaciteta u BiH za unaprjeđenje provedbe Stockholmske konvencije o POPs, koju je BiH ratificirala 2010. godine. Vesna Mitrić iz Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske istaknula je da će se realizacijom ovog projekta poboljšati upravljanje organskim zagađivačima, podići svijest zaposlenih u institucijama, ali i građana, a time i smanjiti zagađenje životne sredine.

Edukacija, kojoj su nazočila ukupno 102 državna službenika iz 36 institucija sa svih razina vlasti u BiH, a koji ujedno rade i na izradi potrebnih zakonskih propisa u ovoj važnoj oblasti, održana je u okviru projekta “Ekološki prihvatljivo upravljanje upornim organskih zagađivača /POPs/ u sektoru industrijskog i opasnog otpada”. Projekt “Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađivačima u sektoru industrijskog i opasnog otpada” financira vlada Švedske.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing