• U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice
 • U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice

U sklopu Sajma “Dani šljive Prozor-Rama 2019” održane zanimljive stručne radionice

Općina Prozor-Rama i Agencija za lokalni razvoj u sklopu 14. Sajma poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE PROZOR-RAMA 2019“, u prostorijama Srednje škole Prozor, organizirali su stručna predavanja i radionice  na teme iz poljoprivrede  i turizma.

Održana su predavanja na temu: “Kontrolirana zaštita bilja” koje je održao doc. dr. Perica Bulić, zatim “Nove mogućnosti povrtlarske proizvodnje” predavača Vlade Markovića.

Općina Prozor-Rama i Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama obradili su teme: “Predstavljanje strateških smjernica za razvoj turizma općine Prozor-Rama i Registracija privatnog smještaja”.

Temu „Registracija privatnog smještaja“ prezentirala je Mara Anić, stručni savjetnik u općinskoj Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i  financije. Prisutni iznajmljivači dobili su odgovore na pitanje na koji se način registrirati i poslovati u skladu sa zakonom. Direktorica Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama Jelena Ćališ prikazala je očekivane troškove vezane za registraciju smještaja.

„Strateške smjernice za razvoj turizma općine Prozor-Rama“ ispred Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama predstavila je Mateja Novaković. Ovaj dokument izrađen je kroz projekt „Razvoj turizma na tri jezera“ a u izradi su sudjelovali direktor i zaposlenici Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama te predstavnici Općine Prozor-Rama iz sektora turizma.. Lokalni dionici razvoja turizma bili su uključeni kroz konzultativne sastanke i fokus grupe. Smjernice za razvoj turizma su urađene na osnovi  analize stanja (SWOT) i grupirane su u 7 grupa:

 • institucionalno jačanje (strateški rad na razvoju turizma)
 • razvoj osnovne infrastrukture,
 • jačanje kapaciteta u privatnom sektoru,
 • jačanje kapaciteta u NVO sektoru (ponuda),
 • edukacije,
 • povezivanje (networking),
 • promocija i brendiranje.

Radom na izradi smjernica stvorene su osnove za daljnji razvoj turizma, direktno se poboljšala prezentacija, usluge, marketing i međusobna suradnja dionika razvoja turizma

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar