U Vrhbosanskoj nadbiskupiji u 2020. godini 17.950 vjernika manje nego 2018. godine

U Vrhbosanskoj nadbiskupiji u 2020. godini 17.950 vjernika manje nego 2018. godine

Vrhbosanska nadbiskupija ima 13 dekanata i to od Rame do Dervente i Posavine. U župama tih dekanata nakon blagoslova obitelji za Božić zbrojeni su statististički podatci. Ovi podatci objavljeni su u časopisu Vrhbosanske nadbiskupije Vrhboosna broj. 1/2021.  od 22.3.2021.

Prem tim podacima na području Vrhbosanske nadbiskupije u 2020. godini bilo je 129.189 vjernika u 54.736 domaćinstva. U 2019. godini bilo je 137.991, a godine 2018. 147.139 što znači da je u 2020. godini manje za 17.950.  kroz samo dvije godine.  Tijekom iste godine kršeno je 1.040, dok je umrlih 3.943 vjernika. Čak 2903 je više umrlih nego krštenih.

U 2020. godini ukupno je vjenčanih 306 parova.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing