Učinkovita sjednica OV Prozor-Rama

Učinkovita sjednica OV Prozor-Rama

Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama koja je održana 30.01.2015. za raspravu je imala niz različitih točaka iz kojih se svakako mora izdvojiti;

-Program rada vijeća za 2015. godinu,
-Prednacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama,
-Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine za 2015. godinu,
-Izgradnja puta do vodospreme Rumboci III,
-Izmjene i dopune Odluke o osnivanju mjesnih zajednica,
-Odluka o osnivanju Javne ustanove za osobe s posebnim potrebama.

U Programu rada vijeća treba izdvojiti redovna izvješća općinskih službi, Javnih ustanova i poduzeća. Pored proračunskih izvješća i drugih aktivnosti po tom pitanju treba izdvojiti točke koje se odnose na Regulacioni plan Centar Prozor i Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Prozor-Rama.

To bi trebali biti temeljni akti koji otvaraju razvojnu perspektivu. Bez tih pravovaljanih dokumenata ne može se pristupiti izradi nikakvim gospodarskim aktivnostima.

Za poboljšanje rada mjesnih vijeće je poduzelo određene aktivnosti.
Isto tako iz održane sjednice treba izdvojiti donšenje Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za osobe s posebnim potrebama“. 

Sve ove navedene točke su nakon rasprave dobile podršku potrebne većine.
 
 
                    

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar