• Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same
 • Umjetnost se voli zbog nje same

Umjetnost se voli zbog nje same

Osobitost svakog čovjeka je u njegovoj različitosti od drugih. Iako imamo slične osobine, ipak, ne gledamo i ne doživljavamo sve isto. U tome prednjače umjetnici. Oni sve oko sebe vide na svoj način i pokušavaju prikazati ostalima kako to vide.

Jedan od takvih mladih ramskih umjetnika je Tomislav Zane koji je 4. godina studija likovne umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru, u klasi prof. Antuna Borisa Švaljeka.
Rođen je 1991. u Mostaru. Osnovnu školu je završio u Prozoru, a srednju likovnu u Mostaru.

„Još u ranom djetinjstvu sam shvatio koliko volim slikati i crtati. Posebno sam to uvidio na satima likovne umjetnosti u školi.“ – kaže Tomislav o svom otkriću slikarskog talenta. Kao svoju najveću inspiraciju navodi postimpresionistički stil slikara Paula Cezannea.

Promatrajući njegove radove vidimo kako najviše voli slikati pejzaže, posebice Rame i ramskog okruženja.

O perspektivi mladog umjetnika u našem okruženju Tomislav kaže: „U današnje vrijeme od umjetnosti se teško živi, pogotovo što se ona sve manje cijeni i sve je svedeno na minimalnost. Ipak, perspektiva postoji. Uz ovakvo stanje u državi, bojim se, da će ona nestati. Umjetnost se voli ne zbog isplativosti nego zbog nje same.“

Ovdje donosimo dio radova ovog talentiranog mladog umjetnika.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing