Više od 1 600 slobodnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru

Više od 1 600 slobodnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru

Nakon prvog upisnog roka koji se održao od 10. – 14. srpnja, zbog slobodnih mjesta na fakultetima planiran je drugi upisni rok održat će se od 1. – 6. rujna 2017.

Više je od 1 600 slobodnih mjesta za drugi upisni rok, za preddiplomski studij na fakultetima Sveučilišta u Mostaru. Nakon prvog upisnog roka koji se održao od 10. do 14. srpnja, zbog slobodnih mjesta na fakultetima planiran je drugi upisni rok održat će se od 1. do 6. rujna 2017.

Rokovi su određeni u ”Natječaju za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2017./2018. godine” kojega je raspisao Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa. Tako je na Fakultetu strojarstva i računalstva od planiranih 340 studenata ostalo 90 slobodnih mjesta, od toga 45 na studiju strojarstva i 45 na elektrotehnici.

”Na preddiplomskom studiju računarstva su sva mjesta popunjena, dok je na preddiplomskim studijima strojarstva i elektrotehnike ostalo po 45 slobodnih mjesta”, rečeno je za Bljesak.info s mostarskog FSR-a.

Na Fakultetu zdravstvenih studija ostalo je neupražnjeno 105 mjesta, od planirano upisanih 295, dok je na Medicinskom fakultetu ostalo slobodno 9 mjesta, kako je navedeno na službenim stranicama fakulteta. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti upisalo je manje od polovice planiranoga. Tako je od planiranih 1430 studenata, za rujanski rok ostalo slobodno 850 mjesta, od čega je 18 mjesta uz potporu Ministarstva. Filozofski fakultet od natječajem planiranih 955 studenata, za drugi dio natječaja ostalo je 370 slobodnih mjesta, dok je na Građevinskom fakultetu od 140 mjesta, ostalo slobodno 55.

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, koja se nalazi u sklopu Sveučilišta također navode za postojanjem slobodnih mjesta, no za pristup prijemnom ispitu potrebno je dostaviti mapu radova, a kriterije što mapa treba sadržavati možete pročitati na službenoj stranici Fakulteta. ”Na Akademiji se prijemni održava u rujnu od 11.9. do 14. 9. tako da postoji još jedan rok za prijem mapa za zainteresirane kandidate. Predaja mape na pregled je uvjet pristupu prijemnom, a drugi termin za prijem mapa je od 1.9. do 7.9., tako da mjesta za mape još ima”, tvrde za Bljesak.info iz širokobriješke Akademije.

Pravni fakultet u natječaju je planirao 605 studenata na preddiplomskim studijima, a na drugom upisnom roku ostalo je 167 slobodnih mjesta. Na web stranici Farmaceutskog fakulteta, nema obavijesti u vezi slobodnih mjesta za drugi rok, dakle upisano je 30 studenata. Od Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta nismo dobili odgovor o točnom broju slobodnih mjesta na drugom roku, ali na stranici Fakulteta stoji obavijest o postojanju mjesta za rujanski rok o čemu se može telefonski informirati. Isti odgovor nismo uspjeli dobiti ni od Ekonomskog fakulteta zbog godišnjih odmora. ”Za vrijeme godišnjih odmora Fakultet neće biti otvoren od 17.7. do 21.8.2017.”, navedeno je na službenoj web stranici Ekonomskog fakulteta.

Bez odgovora ‘Agronomskog’ i ‘Ekonomskog’ fakulteta nemamo točnu brojku o broju slobodnih mjesta na rujanskom upisnom roku Sveučilišta, tako da smo došli do kalkulacije od više od 1 600 slobodnih mjesta koje čekaju na srednjoškolce koji će postati budući akademski građani.

Bljesak.info

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar