Vještak vojne struke na suđenju Buzi za Uzdol: Ne postoji naoružan civil i tako se civil ne određuje, već njegova aktivna uloga u borbi

Vještak vojne struke na suđenju Buzi za Uzdol: Ne postoji naoružan civil i tako se civil ne određuje, već njegova aktivna uloga u borbi

Danas je na Sudu BiH u odjelu za ratne zločine nastavljeno suđenje Enveru Buzi, komandantu Samostalnog bataljona Prozor za zločine koji su počinjeni na Uzdolu 14. rujna 1993. godine. Tužiteljstvo je danas izvelo kao svjedoka sudskog vještaka vojne struke.

Vještak vojne struke Dragomir Keserović je izjavio da je bivši komandant Samostalnog prozorskog bataljona Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Enver Buza odgovoran za događanjau selu Uzdol i stradanje civila.

Dragomir Keserović je kazao da ne može precizno reći je li u vrijeme akcije na selo Uzdol, 14. rujna 1993. godine, Samostalni bataljon Prozor  bio pod kontrolom Vrhovnog štaba ili Šestog korpusa ABiH.

“U akciji na Uzdol je učestvovao Samostalni prozorski bataljon s pridodatim jedinicama. U dosta dokumenata se spominjao cilj akcije, a i sam komandant bataljona je u izvještaju rekao da je cilj ući u Uzdol i ovladati manjim selima Križ, Bobari, Zelenika, i doći do Cera, gdje je škola. Enver Buza je bio komandant bataljona i izvršio je pripremu jedinica, donio odluku, dao zadatak, uputio u zadatak”, izjavio je Keserović.

Kako je kazao Keserović, u Uzdolu i okolnim selima je živjelo civilno hrvatsko stanovništvo, te je u akcijama jedinica, i konkretno Prozorskog bataljona, bilo obavezno slijediti odluke i pravila borbene upotrebe, međunarodno ratno pravo i Ženevske konvencije.

Vještak je istakao da u nalazu nije tumačio strukturu žrtava, ali da je u svakom slučaju došlo do stradanja civila i da se humanitarno pravo nije poštivalo.

Na upit kakva su bila saznanja komandanta Buze o stradanjima, vještak je rekao da je postojalo više načina da zna i da može znati. Keserović je naveo da je Buza mogao primiti izvještaje od jedinica, a i da je optuženi osobno bio na osmatračnici neposredno iznad sela, na lokaciji Krstišta, i mogao je vidjeti događanja.

“U njegovom izvještaju je navedeno da je ‘u dejstvima stradalo oko 65 bojovnika HVO-a i oko 30 uglavnom naoružanih civila’. Ne postoji naoružan civil i tako se civil ne određuje, već njegova aktivna uloga u borbi”, pojasnio je vještak.

Keserović je izjavio da je Buza odgovoran za dešavanja u Uzdolu i stradanje civila, te je imao dvostruku ulogu – kao prvo, da odmah izvijesti pretpostavljenu komandu i da kaže da se nešto desilo, uputi zahtjev za njihovo angažovanje, i drugo, da angažuje osobe koje će prikupiti detalje o dešavanjima.

Prema vještaku, u dokumentima on nije pronašao podatak da je netko izvršio istragu za Uzdol.

Suđenje će se nastaviti 3. srpnja.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar