Vlada HNŽa : Školski udžbenici vrijedit će najmanje pet godina

Vlada HNŽa : Školski udžbenici vrijedit će najmanje pet godina

Na danas održanoj 69. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije razmatrala je uočene  probleme u svezi s izdavanjem i uporabom udžbenika u osnovnim i srednjim školama HNŽ. Svjesna kako ova oblast nije na odgovarajući način uređena, zbog čega najviše trpe roditelji i učenici, Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa da odmah, u suradnji sa Zavodom za školstvo i Pedagoškim zavodom, pristupi izradi Nacrta Zakona kojim će se urediti ova oblast. Kako bi se roditeljima umanjili troškovi opremanja školske djece, Vlada je poseban naglasak stavila na potrebu utvrđivanja roka od najmanje pet godina u kojem će vrijediti izdani udžbenici. Zakon kojim bi se uredila ova oblast trebao bi biti donesen najkasnije do kraja ove godine.Također, Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o radu, kojim se uređuju prava i obveze poslodavaca i zaposlenika iz radnog odnosa na području HNŽ, a koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.Iz resora Ministarstva financija, Vlada je usvojila više odluka, među kojima su redovite odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i visine naknade za topli obrok korisnicima Proračuna HNŽ za mjesec rujan 2014. godine.Na zahtjev Ministarstva financija, Vlada se očitovala o daljnjem postupanju u svezi sa Zakonom o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom, te je donesena odluka o otvaranju posebnog računa za prikupljanje sredstava za pomoć poplavljenim područjima. Od državnih službenika i namještenika, koji to potpisivanjem odgovarajuće izjave prihvate, na ovaj račun bit će, kroz šest mjeseci, uplaćena jedna mjesečna dnevnica. Ministarstvo financija zaduženo je da Vladu redovito izvješćuje o iznosu prikupljenih sredstava, te o njihovom transferu Fondu za pomoć poplavljenima F BiH.Na današnjoj sjednici donesene su odluke o potpori Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar – Udruzi anestetičara za održavanje II Kongresa s međunarodnim sudjelovanjem i Klinici za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju za održavanje simpozija, te Udruzi kardiologa HNŽ za održavanje znanstvenog simpozija, u iznosu od po 1000 KM.Iz resora Ministarstva zdravstva, Vlada je donijela odluku kojom je Pučkoj kuhinji Kantarevac Mostar, Narodnoj kuhinji Sjeverni logor Mostar i Narodnoj kuhinji u Jablanici odobrila po 10.000 KM. Istaknuto je kako ove kuhinje svakodnevno pripremaju obroke za preko 600 korisnika, prema prijedlogu nadležnih centara za socijalni rad.Vlada je usvojila odluku kojom se Ministarstvu unutarnjih poslova odobrava utrošak 150.000 KM za nabavu zimskih policijskih hlača. Budući da je ranijim odlukama Vlade odobrena nabava ostalih dijelova policijskih odora, okončanjem i ovoga postupka, izvršit će se potpuna zamjena dotrajalih odora.Iz resora Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava Udruženju dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ HNK i Udruzi nositelja ratnih odličja HVO Herceg-Bosne u iznosu od po 2.500 KM.Također, sredstva u ukupnom iznosu od 8.400 KM odobrena su Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Ramsko-neretvansko-humske županije, Savezu ratnih vojnih invalida HNK, Udruzi hrvatskih stradalnika „Grabovica 93“, Jedinstvenoj organizaciji boraca BiH „Unija veterana“- JOB Jablanica, Župi sv. Ivana Krstitelja – Uzdol, Udruzi HVIDRA ( Grad Mostar)  i Udruzi građana Čekrk Mostar.Za pokrivanje troškova izrade spomen obilježja, Vlada je prihvatila odluke kojima se odobrava iznos od ukupno 4.900 KM Udruzi HVIDR-a (Podružnica Mostar, temeljni ogranak Buna), Udruženju boraca iz Gacka „Patriotska liga“ u Mostaru i Mjesnoj zajednici Vionica.Također, Vlada je odobrila Ministarstvu za pitanja branitelja da, sukladno mogućnostima, financijski pomogne troškove liječenja teško oboljelog mladića Marka Galića iz Mostara.Iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je odobrila raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje športskih projekata u iznosu od 378.000 KM.Također, usvojena je Odluka o davanju ovlasti Ministarstvu i Vladi za odobravanje prijama uposlenika u osnovne i srednje škole HNŽ. Ovom odlukom, s ciljem transparentnog trošenja proračunskih sredstava, ravnatelji osnovnih i srednjih škola dužni su od Ministarstva i Vlade zatražiti suglasnost prigodom prijama uposlenika.Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne pomoći jedinicama lokalne samouprave na području HNŽ za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Ovom Odlukom utvrđuje se kako su jedinice lokalne samouprave kojima je dodijeljena jednokratna pomoć, a koje ne dostave Vladi HNŽ izvješće o utrošku dodijeljene pomoći u propisanom roku, dužne dodijeljena neutrošena, kao i nenamjenski utrošena sredstva, vratiti iz vlastitih izvora,priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade HNŽa.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar