VODOGRAD: Obavijest korisnicima o zbrinjavanju bio-otpada

VODOGRAD: Obavijest korisnicima o zbrinjavanju bio-otpada

Javno komunalno poduzeće „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama podsjeća svoje korisnike da je puštena u rad suvremena kompostana na kojoj se prerađuje sav prikupljeni organski otpad ili sirovina.

Bio-otpad (otpad iz bašta, vrtova, trava, granje i dr. zeleni otpad) zabranjeno je spaljivati u užoj urbanoj zoni Prozora, kao i mjestima na kojima je moguće izazvati požar i prouzročiti zagađenje zraka.

JKP „Vodograd“ doo. Prozor-Rama je otvorio vrata svojim korisnicima i omogućio da na zakonit i ekološki prihvatljiv način besplatno zbrinu sve količine bio-otpada na način da isti mogu dovesti i odložiti na lokaciji platoa kompostane u Poniru. Prijem bio-otpada dovezenog osobnim vozilom vrši se radnim danima u vremenu od 8:00-14:00.

Ostalne aktivnosti

O ostalim uslugama koje pruža JKP „Vodograd“ doo. Prozor-Rama možete saznati više u korisničkom servisu na https://vodograd-rama.com/ ili kontaktiranjem brojeva telefona:

– Upravna zgrada 036 771053

– Eko park (sortirnica i kompostirnica) 036 770444

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing