Zabrinjavajuće: Stanovništvo BiH se stalno smanjuje i sve više stari, a mladi se iseljavaju

Zabrinjavajuće: Stanovništvo BiH se stalno smanjuje i sve više stari, a mladi se iseljavaju

U razdoblju od 1996. do 1999. godišnji broj živorođenih uvelike je nadmašivao 40 tisuća, a maksimum je zabilježen u 1997., kada je registrirano 48.397 živorođenih u BiH.

Od 1997. do 2002. broj rođenih naglo pada, a u razdoblju od 2002. do 2009. bio je relativno stabilan, oko 34 tisuće na godišnjoj razini. No, nakon toga ponovno nastupa razdoblje pada, dok je u 2015. broj živorođenih dosegao minimum i iznosio je svega 29.770, piše Večernji list BiH.

I ova godina kritična

Prirodni prirast u BiH konstantno je negativan od 2009. U 2016. u BiH je registrirano 30.163 živorođene djece, među kojom 15.716 muškog spola, a 14.467 ženskog. U 2016. registrirana je 36.571 umrla osoba, među kojima 18.542 muškog spola, a 16.029 ženskog, što je negativan prirodni prirast od 6388 osoba.

U odnosu na godinu ranije, broj živorođenih je uvećan za 1,4 posto, a broj umrlih osoba smanjen je za 3,1 posto, što je dovelo do toga da je smanjen iznos negativnog prirodnog prirasta stanovništva s minus 8380 u 2015. na minus 6388 u 2016. Broj sklopljenih brakova smanjen je s 19.688 u 2015. na 19.265 u 2016., a istodobno je broj razvrgnutih brakova smanjen s 2963 na 2773 ili 6,4 posto.

Prema najnovijim podacima za 2017. koji se odnose na prirodni prirast, i dalje je negativan. U 2016. u BiH je registrirano 30.163 živorođene djece, među kojom 15.716 muškog, a 14.467 ženskoga spola. U 2016. registrirana je 36.571 umrla osoba, među kojima 18.542 muškog, a 16.029 ženskog spola. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prvoj polovini ove godine registrirane su 13.374 živorođene bebe i 18.798 umrlih osoba, što već pokazuje negativan prirodni prirast od 5424 osobe.

Negativan migracijski saldo

U pregledu prirodnog kretanja stanovništva može se konstatirati kako je BiH ušla u fazu konstantnog negativnog prirodnog prirasta, što je slučaj i sa susjednim zemljama – Srbijom, Hrvatskom, s iznimkom Crne Gore. Tako je, primjerice, u prošloj godini u Srbiji bio negativan prirodni prirast za minus 36.100 osoba, u Hrvatskoj 14.005. Crna Gora je jedina zabilježila pozitivan prirodni prirast od 1105 osoba.

Inače, kada se govori o demografskim kretanjima u BiH, ona su dio regionalnih i globalnih višedesetljetnih trendova smanjenja fertiliteta i nataliteta, rasta očekivanoga životnog vijeka i starenja stanovništva, što se ogleda u porastu prosječne starosti stanovništva i udjelu starog stanovništva u ukupnom te kasnijem stupanju u brak.

Dakle, BiH karakterizira negativan migracijski saldo, a s tim u vezi, u idućim desetljećima može se očekivati nastavak nepovoljnih demografskih trendova, konkretno smanjene stanovnika, iseljavanje, prvenstveno mlađe populacije, negativan prirodni prirast te povećanje udjela starijeg stanovništva, posebice u ruralnim dijelovima BiH.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar