Zabrinjavajuće: Stanovništvo BiH se stalno smanjuje i sve više stari, a mladi se iseljavaju

Zabrinjavajuće: Stanovništvo BiH se stalno smanjuje i sve više stari, a mladi se iseljavaju

U razdoblju od 1996. do 1999. godišnji broj živorođenih uvelike je nadmašivao 40 tisuća, a maksimum je zabilježen u 1997., kada je registrirano 48.397 živorođenih u BiH. Od 1997. do 2002. broj rođenih naglo pada, a u razdoblju od 2002. do 2009. bio je relativno stabilan, oko 34 tisuće na…

Pročitajte više