Zbog neplaćene kazne 
od 50 KM, vozači mogu završiti i u zatvoru

Zbog neplaćene kazne 
od 50 KM, vozači mogu završiti i u zatvoru

Ako vozač ne plati kaznu za saobraćajni prekršaj koji je napravio u roku koji su mu postavili iz MUP-a kantona kojoj pripada, mogao bi završiti iza rešetaka, piše Večernji list BiH.

Prema Zakonu o prekršajima FBiH, kažnjenik koji u roku ne plati u potpunosti ili djelomično novčanu kaznu koja mu je određena odlukom o prekršaju ili prekršajnim nalogom, bit će prinuđen na plaćanje određivanjem lišenja slobode ako sud smatra kako je to jedini razuman i učinkovit način koji će primorati kažnjenika na plaćanje iznosa na koji je obavezan.

Moguća žalba na odluku

Naime, jednom broju građana na kućnu adresu stigle su odluke za određivanje pritvora zbog neplaćenih kazni od 50 KM ili niže. Naime, zakon navodi kako se o lišenju slobode zbog neplaćanja sud odlučuje odlukom koja se protiv kažnjenoga može donijeti samo jedanput za odnosni prekršaj.

Ovo lišenje slobode može odrediti sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog mjerodavnog tijela ili Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Sud će izvijestiti podnositelja prijedloga o svojoj odluci i o izvršenju lišenja slobode.

Lišenje slobode po odredbama članka zakona ne može biti određeno kažnjenom koji može dokazati da nije u mogućnosti platiti novčanu kaznu. Tu je vidljiva “rupa” u zakonu s obzirom na to da je apsurdno nemati 50 KM za plaćanje kazne, a, primjerice, voziti automobil.

Protiv odluke o lišenju slobode kažnjeni može uložiti žalbu drugostepenom sudu u roku od osam dana od prijema odluke o lišenju slobode. Prvostepeni sud dužan je žalbu dostaviti drugostepenom sudu u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Sud razmatra okolnosti slučaja Drugostepeni sud mora donijeti odluku po žalbi u roku od 15 dana od prijema spisa.

Žalba odgađa izvršenje

Sud će voditi listu takvih poslova u saradnji s mjerodavnim kompetentnim tijelima vlasti. Prigodom odlučivanja o prijedlogu sud će razmotriti sve okolnosti slučaja, kao i financijske uvjete i mogućnost kažnjenoga platiti novčanu kaznu. Ako sud usvoji prijedlog, izdat će nalog za obustavu izvršenja lišenja slobode za vrijeme dok ne protekne rok za obavljanje takvog posla.

Ako kažnjeni obavi predviđeni posao, lišenje slobode neće se izvršiti i novčana kazna će se brisati iz registra novčanih kazni te neće biti naplaćena. Ako kažnjeni uopće ne obavi predviđeni posao, odluka o lišenju slobode bit će izvršena, a ako ga obavi samo djelomično, sud će ocijeniti je li svrsishodno izvršiti odluku o lišenju slobode i o tome donijeti odgovarajući nalog.

/Izvor: Večernji list/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar