Održana 33. sjednica Općinskog vijeća

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća

Na danas održanoj 33. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama vijećnici su dali suglasnost  o usklađenosti dodjele koncesije za korištenje voda rijeke Rame i javnog vodnog dobra za proizvodnju električne energije sa prostorno planskom dokumentacijom i ekonomskim interesom. Podsjetimo, riječ je o izgradnji pet mini hidroelektrana pojedinačne snage do 5 MW, i…

Pročitajte više