OPG “Jurić” : Rad kao zadovoljstvo

OPG “Jurić” : Rad kao zadovoljstvo

Jedan od, ponudom najbogatijih i najraznovrsnijih štandova na Sajmu poljoprivrede, prehrane i turizma Prozor-Rama 2015. svakako je bio štand obitelji Jurić- OPG „Jurić“.

Pročitajte više