Hrvatska izvijestila BiH da neće procesuirati Antu Jelavića

Hrvatska izvijestila BiH da neće procesuirati Antu Jelavića

Ako se itko dobro sjeća Ante Jelavića to su onda pripadnici oružanih snaga BiH, HVO kompnente. Rijetko će se naći državni vođa koji će raspustiti vlastitu vojsku kao što je uradio Ante Jelavić. Dodajmo tome da je nestalo oko 200 milijuna KM. To su novci namijenjeni za plaće upravo pripadnika…

Pročitajte više