Administrativna, crkvena i kulturološka pripadnost Rame – nekad i sad

Administrativna, crkvena i kulturološka pripadnost Rame – nekad i sad

Na simpoziju koji je održan 11.08.2016. u Prozoru, predstavljeni su radovi o povijesti Rame i njezinog administrativnog središta Prozor. Donosimo sažetak rada Ante Jeličića. Administrativna, crkvena i kulturološka pripadnost Rame – nekad i sad

Pročitajte više