Svi koji su diplomirali prije Bolonje od danas dobivaju zvanje mastera struke

Svi koji su diplomirali prije Bolonje od danas dobivaju zvanje mastera struke

Studenti koji su završili stručni akademski studij koji je trajao četiri ili pet godina, ovisno o fakultetu, a koji su pohađali prije bolonjskog procesa imaju diplome koje će od sada biti ekvivalent master studijima Drugog ciklusa studija po bolonjskom procesu. Odluka je donesena na inicijativu ministra za obrazovanje, nauku i…

Pročitajte više